chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Kopier link Kopieret

Ordreoplysninger

Find oplysninger om ordrestatus, betalingsmetoder, gebyrer/moms og fakturering her.

Hvad er min ordrestatus?

Når din ordre er afgivet, modtager du en e-mail med en ordrebekræftelse fra Jabra (do-not-reply@global-e.com) med denne emnelinje: Din ordre er bekræftet – ordrenummer GE10021637063XX

Ny købsordre og forudbestillinger:

For indkøbsordrer og forudbestillinger skal du klikke her for at se ordrestatus.

Restordrer:

Selvom vi forsøger at have alle vores produkter på lager, kan et produkt indimellem komme i restordre. Produktet vil normalt blive tilgængeligt inden for to til tre uger. Du modtager en e-mail fra Do Not Reply (do-not-reply@global-e.com) med denne emnelinje: Din ordre er blevet afsendt! – ordrenummer GE10021212785XX, så snart produktet er afsendt.

Vær opmærksom på, at du muligvis ikke bliver opkrævet betaling, før din ordre er afsendt. Dette afhænger af den betalingsmetode, du brugte til at afgive ordren.

Bemærk: Vi tilbyder ikke delleverancer. Din ordre bliver afsendt, når alle varerne er på lager og kan behandles.

Hvilke betalingsmetoder kan jeg bruge?

Vi accepterer PayPal og Visa®, MasterCard®, Apple Pay®, Discover®, American Express®, Diner's Club® og JCB samt bankoverførsel og ATM-kort, hvis de er udstedt af et større kreditkortfirma.

Vores servere krypterer alle oplysninger, der sendes til dem, så du kan være sikker på, at dine kreditkortoplysninger bliver beskyttet og opbevares sikkert.

Hvis du afgiver en ordre ved hjælp af en bankoverførsel, reserveres dine produkter ikke før efter vellykket gennemførelse af betalingen. Dette kan tage op til 14 dage at behandle.

Skal jeg bruge mellemrum eller tankestreger, når jeg indtaster mit kreditkortnummer?

Nej. Du skal indtaste dit kreditkortnummer uden mellemrum eller specialtegn. Det skal indtastes som en kontinuerlig talrække.

Skal min faktureringsadresse stemme overens med den adresse, der er knyttet til mit kreditkort?

Ja. I forbindelse med verificering af kreditkort skal du indtaste din faktureringsadresse, præcis som den vises på din kreditkortopgørelse.

Hvorfor bliver mit kreditkort afvist?

Der er mange mulige årsager til, at et kreditkort ikke bliver accepteret, såsom:

 • Kortet er udløbet
 • Du har nået eller overskredet din kreditgrænse
 • Du har overskredet din daglige beløbsgrænse
 • Andre tekniske problemer uden for vores kontrol

Hvis du har problemer med at sende din kreditkortbetaling, skal du kontakte Jabra Support her for at få hjælp.

Når du kontakter vores supportteam, kan du blive bedt om at angive numrene på eventuelle fejlmeddelelser, du har fået vist, samt det referencenummer, der vises i indkøbsvognen.

Bemærk: Vi kan ikke acceptere ordre- eller betalingsoplysninger via telefon.

Hvornår opkræves jeg betaling for min ordre?

Du kan blive opkrævet betaling på forskellige tidspunkter i købsprocessen. Tidspunktet afhænger af den betalingsmetode, du har anvendt.

Hvis du har brugt PayPal (Express), Apple Pay eller, Amazon Pay, Google Pay, opkræves du betaling, lige efter at du har afgivet din ordre.

Hvis du bruger en af vores andre accepterede betalingsmetoder, bliver du enten opkrævet betaling, når dit produkt er afsendt, eller 14 days efter at din ordre er afgivet (tidsrammen varierer efter land), alt efter hvad der sker først. Du kan blive opkrævet før denne dato, hvis din ordre inkluderer forudbestilte eller restordrede produkter.

Bemærk: Vi tilbyder ikke delleverancer. Din ordre bliver afsendt, når alle varerne er på lager og kan behandles.

Hvordan vises opkrævningen på mit kreditkort?

Opkrævningen for din ordre vises på dit kreditkort som: "Globale/Jabra/BlueParrot".

Kan jeg bestille uden et kreditkort?

Ja. Ud over kreditkort accepterer vi PayPal samt bankoverførsel og ATM-kort, hvis de er udstedt af et af de større kreditkortfirmaer (Visa®, MasterCard®, Discover®, American Express®, Diner’s Club® eller JCB).

Bemærk: Hvis der anmodes om en refusion, bliver betalingen refunderet til det betalingsmiddel, der blev brugt til købet.

Skal jeg betale skatter/afgifter?

Skatter/afgifter er inkluderet i prisen i alle lande/områder – med undtagelse for kunder fra USA, hvor skatter/afgifter vises på en selvstændig linje på den side, hvor der betales ved kassen. Hvis du eller din organisation er fritaget for skatter/afgifter, anbefaler vi, at du taler med din lokale salgsmedarbejder eller account manager hos Jabra.

Hvordan kan jeg få en kopi af min faktura?

Når din ordre er afgivet, modtager du en e-mail med en ordrebekræftelse fra Jabra (do-not-reply@global-e.com) med denne emnelinje: Din ordre er bekræftet – ordrenummer GE10021637063XX

Du kan også udskrive en kopi af din faktura for siden Ordrehistorik. Klik her for at se din ordre og udskrive en kopi af din faktura.

Min indkøbsvogn viser varer, som jeg ikke længere vil købe. Hvordan starter jeg en ny ordre?

Fordi vores hjemmeside bruger cookies, kan din indkøbsvogn indeholde nogle varer, som du ikke længere vil købe. Hvis du vil fjerne uønskede varer fra din indkøbsvogn, skal du blot klikke på Fjern.

Du kan også klikke her for at nulstille indholdet i din indkøbsvogn og starte en ny ordre.

Hvordan ved I, hvor og hvordan I skal sende mit fysiske produkt?

Der vises en side med leveringsoplysninger i forbindelse med betalingen ved kassen. Her kan du angive en leveringsadresse og vælge leveringsmetode.

Hvordan starter jeg en ny ordre?

Fordi vores hjemmeside bruger cookies, kan din indkøbsvogn indeholde nogle varer, som du ikke længere vil købe. Klik her for at nulstille indholdet i din indkøbsvogn og starte en ny ordre.

Hvordan kan jeg finde ud af, hvornår et bestemt produkt bliver tilgængeligt via mit medarbejderkøbsprogram?

Vi bestræber os på at gøre produkter tilgængelige i alle vores Jabra-onlinebutikker så hurtigt som muligt. Produkter, der kan købes via medarbejderkøbsprogrammer, er aftalt mellem administratoren af medarbejderkøbsprogrammet i din virksomhed og Jabras e-handelsteam. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte administratoren af medarbejderkøbsprogrammet i din virksomhed.

Jeg er kvalificeret til at få rabat via mit medarbejderkøbsprogram. Hvorfor kan jeg ikke se, at der er fratrukket en rabat, når jeg føjer en vare til min indkøbsvogn via min medarbejderbutik?

Når du gennemser dit medarbejderkøbsprogram, kan du se varer med deres vejledende udsalgspris og deres rabatpris. Når disse varer er føjet til din indkøbsvogn, vil priserne først afspejle den anbefalede udsalgspris. Du kan dog se, at rabatpriserne er anvendt på betalingssiden.

Hvorfor er min rabat eller kuponkode ikke blevet anvendt på min ordre?

Visse koder er kun til engangsbrug, og/eller de kan kun anvendes til køb af en enkelt vare. Andre koder har udløbsdatoer, og efter disse datoer er de ikke længere gældende. Husk, at forudbestillinger og nye produkter måske ikke er berettiget til prisreduktioner. Du kan få yderligere assistance ved at kontakte Jabra Support.

Hvordan løser jeg tekniske udfordringer, mens jeg prøver at afgive en ordre?

Hvis du oplever udfordringer, mens du prøver at afgive en ordre, kan du prøve at fjerne varerne fra din indkøbsvogn og rydde cachen og cookies i din webbrowser. Hvis problemet fortsætter, kan du prøve en anden webbrowser. Du kan også kontakte Jabra Support.

Kan jeg anvende mere end én rabat eller kampagne på en ordre?

Allerede nedsatte varer, forudbestillinger og nye udgivelser er muligvis ikke berettiget til yderligere prisreduktioner eller kombineret med andre kampagner. Læs venligst omhyggeligt vilkårene og betingelserne for alle kampagner, før du afgiver en ordre.

Kan jeg få en indgravering på mit produkt?

Ja, vi tilbyder en gratis indgraveringstjeneste på tværs af udvalgte lande og Jabra-produkter. Vær opmærksom på følgende begrænsninger:

 • Du må ikke bruge mere end 22 tegn inklusive mellemrum
 • Du må ikke bruge emojis
 • Du må ikke bruge stødende sprog
 • Brug kun tegn fra den godkendte liste:

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚě ĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒǍǎǺǻǼǽǾǿȘșȚț ˆˇ˘˙˚˛˜˝ʹ͵;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϕЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕ ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџ

Hvis din ordre bekræftes, men ikke overholder vores retningslinjer, vil den ikke blive behandlet.