chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Support

Garantibetingelser

Vi bestræber os på at løse dit problem hurtigt og professionelt. Du finder løsningen på de fleste produktproblemer på vores online supportside eller ved at kontakte Jabra Support.

I tilfælde af, at vi ikke kan løse dit problem her, og du har et produkt, der er dækket af vores garanti (se nedenfor), så følg instruktionerne, der gælder for din region, eller kontakt din lokale Jabra Supportafdeling for hjælp til returnering af dit produkt. Du vil altid få brug for din kvittering eller andet købsbevis, for at benytte garantien.

For at se vilkårene for dit produkts garanti, bedes du vælge en af nedenstående: