chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

|zasady końca okresu eksploatacji firmy Jabra

Firma Jabra, jako lider w zakresie profesjonalnej komunikacji biznesowej, skupia się na nieustannym wprowadzaniu innowacji i opracowywaniu najnowocześniejszych rozwiązań dźwiękowych, które będą zaspokajać potrzeby komunikacyjne klientów zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Długoterminowa strategia firmy Jabra opiera się na zagwarantowaniu oferty produktowej obejmującej szereg elastycznych i przystępnych cenowo platform opracowanych z myślą o przyszłości. Integralna część tej strategii wiąże się z zaprzestaniem produkcji starszych modeli produktów z chwilą udostępnienia klientom nowych produktów, wyposażonych w cechy i funkcje, które lepiej spełniają przyszłe potrzeby klientów.

Gdy podjęta jest decyzja o zaprzestaniu produkcji produktu lub linii produktów, firma Jabra ogłasza koniec sprzedaży (EOM) przynajmniej na trzy do sześciu miesięcy przed faktyczną datą EOM (czas powiadomienia zależy od regionalnych zobowiązań), aby ułatwić klientom planowanie zarządzania produktami. Dostępność handlowa oraz sprzedaż zapowiedzianych produktów lub linii produktów z datą EOM trwa do wyczerpania zapasów firmy Jabra i partnerów.

Gdy zostanie sprzedany ostatni egzemplarz, rozpoczyna się okres serwisowania produktu, który trwa aż do wygaśnięcia gwarancji produktu. Po wygaśnięciu gwarancji produktu produkt osiąga koniec okresu eksploatacji (EOL).

Firma Jabra dokłada wszelkich starań, aby migracja przebiegła w prosty i bezproblemowy sposób, zapewniając aktualne informacje oraz wsparcie w okresie przejściowym, a szczególnie w kluczowych momentach procesu. Wprowadzenie zasad końca eksploatacji ma na celu pomóc naszym klientom przejść na nowe przyszłościowe rozwiązania dźwiękowe firmy Jabra.

 

Definicja terminów

EOM:Gdy zostanie osiągnięta data zakończenia produkcji, Jabra nie będzie już produkować określonych serii produktów lub EGZEMPLARZY. Dostępność handlowa oraz sprzedaż trwają do wyczerpania zapasów firmy Jabra i partnerów.
Okres serwisowania produktu:Firma Jabra nadal zapewnia takie samo wsparcie klienta po dacie EOM, jak podczas okresu sprzedaży. Okres serwisowania produktu rozpoczyna się po dacie EOM i trwa do końca okresu gwarancji produktu. Akcesoria będą dostępne przez cały ten okres.
EOL:Data EOL jest osiągnięta po zakończeniu okresu serwisowania produktu. Po dacie EOL produkt staje się przestarzały i nie jest już modernizowany, naprawiany, serwisowany ani obsługiwany.