chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra DaaS – Urządzenie jako usługa

Uwolnij siłę nabywczą już dziś

Skalowalne rozwiązania leasingowe pomagają lepiej zaplanować budżet IT

Szybkie zatwierdzanie środków Natychmiastowe zatwierdzanie
Elastyczne okresy leasingowania Dostępne terminy od 24 do 60 miesięcy
Możliwość zachowania produktu Możliwość zwrotu urządzeń po zakończeniu umowy
Opcje pakietowe Możliwość uwzględnienia kosztów sprzętu oraz usług

Korzyści z leasingu w porównaniu z zakupem

Porównaj plany:

Leasing

Zakup

Koszty operacyjne
Nakłady finansowe
Uwzględniona możliwość zachowania produktu
Nie uwzględniona możliwość zachowania produktu*
Uwzględnione ubezpieczenie
Brak ubezpieczenia
Aktualizacja technologii pod koniec okresu leasingu
Możliwość zakupu odrębnych produktów
Stałe koszty
Opłaty z góry

*O ile nie zostały zakupione oddzielnie

Uzyskaj więcej korzyści z budżetu przeznaczonego na obsługę IT

Zadbaj o potrzeby pracy hybrydowej przyszłości

Z myślą o przyszłości

Pozostań na bieżąco z najnowszymi innowacjami w dziedzinie audio i wideo, aktualizując lub odnawiając swój sprzęt poprzez usługę Jabra DaaS

Elastyczność finansowa

Zachowaj płynność finansową i skup się na szerszej perspektywie, określając budżet IT i rozkładając płatności za rozwiązania Jabra na okres 2-5 lat, aby zmaksymalizować potrzeby użytkowników końcowych w zakresie wydajności

Z myślą o Tobie. I o planecie.

Zwrot produktów pod koniec okresu leasingu minimalizuje wpływ na środowisko i czas poświęcony na zarządzanie aktywami

Obejmuje wszystkie urządzenia

Usługa Jabra DaaS obejmuje wszystkie urządzenia audio i wideo Jabra dla firm i umożliwia uwzględnienie wydatków na usługi i oprogramowanie w jednym pakiecie

Inwestycja z myślą o przyszłości

Uzyskaj możliwość terminowej wymiany urządzeń audio i wideo, które będą spełniały wszystkie potrzeby Twojej działalności

85%
85% inwestorów uwzględniło czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) w swoich inwestycjach*
74%
74% pracowników zdalnych ma problemy techniczne podczas spotkań**
68%
68%, co stanowi ponad dwie trzecie ankietowanych małych przedsiębiorstw twierdzi, że ma problemy z płynnością finansową***

*Source Gartner: The ESG Imperative: 7 Factors for Finance Leaders to Consider

** Source Gartner: How to Market to B2B Technology Buyers

***Source: Small Business Insights: Inflation is now the No.1 concern for small businesses

Spersonalizowana usługa
stworzona dla Ciebie

Wliczony zwrot

Odpowiedzialne rozwiązanie

Chcesz zminimalizować swój wpływ na środowisko? Dzięki Jabra DaaS możesz zwrócić urządzenia po zakończeniu okresu leasingu, a my zajmiemy się używanymi urządzeniami.

Mniejsze nakłady finansowe przy większych kosztach operacyjnych

Określ swój budżet

Zoptymalizuj planowanie budżetu IT i wydatków, rozkładając płatności za rozwiązania Jabra na okres 2-5 lat.

Pełne wsparcie

Opcje pakietowe

Dzięki usłudze Jabra DaaS obejmującej wszystkie urządzenia audio i wideo Jabra dla firm, a także dodatkowym planom Jabra Care i opcjom Jabra Warranty+, możesz wybrać poziom ochrony dopasowany do Twoich potrzeb.

Plan leasingowy

Mamy dla Ciebie idealny plan

Brak planu leasingowego

Leasing finansowy1

Leasing operacyjny2

Typ umowy

Standardowa faktura Umowa leasingowa Umowa najmu

Wykorzystanie kosztów operacyjnych3 zamiast nakładów finansowych4 w przypadku inwestycji w sprzęt

Uwzględniona usługa recyklingu

Uwzględnione ubezpieczenie

Opcje aktualizacji w trakcie trwania umowy leasingowej

Wczesna aktualizacja5, dodatkowy sprzęt6

Aktualizacja technologii pod koniec okresu leasingu5

Stałe koszty okresowe

Szybkie zatwierdzanie środków

Nie dotyczy

Opcja wykupu przez klienta po zakończeniu umowy

Nie dotyczy

Korzyści podatkowe7

Ograniczone

Możliwość finansowania sprzętu i usług (np. Jabra Care, Warranty+ i innych)

1Leasing finansowy – Umowa, w ramach której produkty są dzierżawione klientowi końcowemu przez określony czas. Klient końcowy ma możliwość zakupu produktów po zakończeniu umowy.

2Leasing operacyjny – Umowa, w ramach której produkty są wynajmowane klientowi końcowemu przez określony czas, bez możliwości zakupu produktów przez klienta końcowego po zakończeniu umowy.

3OPEX: Wydatki operacyjne to bieżące koszty prowadzenia produktu, działalności lub systemu

4CAPEX: Wydatki kapitałowe to pieniądze, które organizacja lub podmiot korporacyjny wydaje na zakup, utrzymanie lub ulepszenie swoich środków trwałych

5Technology Refresh to rozwiązanie pozwalające klientowi końcowemu zastąpić oryginalny sprzęt najnowszą technologią Jabra

6W leasingu dodatkowym istnieje możliwość dodania nowego rozwiązania do istniejącej umowy z aktualizacją kwoty płatności okresowych

7Korzyści podatkowe: Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami obowiązującymi w kraju zakupu

Usługa Jabra DaaS jest świadczona przez zewnętrznego dostawcę.

Dowiedz się więcej na temat naszych usług

Nasz zespół specjalistów ds. usług chętnie pomoże wybrać Ci optymalne rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej organizacji.

Wypełnij ten formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Aby otrzymać wsparcie dotyczące produktu lub w przypadku pytań związanych z gwarancją, wejdź na nasze strony wsparcia, na których znajdziesz instrukcje obsługi, często zadawane pytania, filmy, dane kontaktowe i nie tylko.

Uzyskaj pomoc teraz

Nasi specjaliści ds. usług są gotowi do pomocy

Krótki opis

Wymagane

Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Aby otrzymać wsparcie dotyczące produktu lub w przypadku pytań związanych z gwarancją, wejdź na nasze strony wsparcia, na których znajdziesz instrukcje obsługi, często zadawane pytania, filmy, dane kontaktowe i nie tylko.

Uzyskaj pomoc teraz