chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Ogólna polityka prywatności

Jabra chroni prywatność użytkowników indywidualnych w Internecie, a także przestrzega zasad przejrzystości i rzetelnej polityki informacyjnej. Twoja prywatność w Internecie jest priorytetem. Jabra szanuje Twoje decyzje w sprawie prywatności W przypadku, gdy udostępnisz swoje dane osobowe Jabra, informacje będą traktowane zgodnie z niniejszą polityką. Jabra zachęca do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności oraz politykami prywatności wszystkich odwiedzanych witryn internetowych. Poniżej zamieszczono streszczenie przyjętej przez Jabra polityki ochrony prywatności w Internecie, w tym opis rodzajów i sposobów wykorzystania danych osobowych udostępnianych Jabra. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma Jabra przetwarza Twoje dane osobowe i jakie są Twoje prawa związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem Twoich danych osobowych przez Jabra. W przypadku, gdy otrzymałeś(-aś) od Jabra szczegółowe zawiadomienie o ochronie prywatności, znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące używanego rozwiązania.

Administrator danych

Pojawiające się w niniejszej polityce prywatności odniesienia do "Jabra", "my", "nas" lub "nasz" oznaczają GN Audio A/S (spółka zarejestrowana w Danii). Kontrolujemy sposób, w jaki gromadzone są Twoje dane osobowe oraz cele, dla których Twoje dane osobowe są używane przez GN Audio oraz jesteśmy "administratorem danych" w rozumieniu odpowiedniego europejskiego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych (RODO). Jesteśmy częścią grupy kapitałowej ("nasza Grupa"), która obejmuje podmioty w kilku krajach, co pokazano na naszej stronie internetowej www.jabra.com. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych (formalnie nazywanym administratorem danych) jest:

GN Audio A/S

Lautrupbjerg 7; DK-2750 Ballerup; Dania; Nr rej. 1506 9511
Telefon: +45 45 75 88 88; Strona internetowa: www.jabra.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Możesz podjąć kroki w celu skorzystania ze swoich praw, klikając tutaj. Prosimy o zwrócenie uwagi, że może istnieć więcej warunków lub ograniczeń tych praw, niż te wskazane powyżej. Nie jest więc pewne, czy, przykładowo, masz prawo do przenoszenia danych w konkretnym przypadku - zależy to od konkretnych okoliczności związanych z przetwarzaniem.

Dane osobowe, które zbieramy o Tobie

W celu zidentyfikowania Ciebie, bezpośrednio lub w połączeniu z innymi posiadanymi przez nas informacjami. Twoje dane osobowe mogą obejmować na przykład Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące zakupów lub informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych i aplikacji lub w jaki sposób wchodzisz w interakcje z nami. Gromadzimy Twoje dane osobowe na przykład podczas korzystania z naszych stron internetowych i naszych aplikacji, korzystania z naszych usług lub kontaktowania się z nami.

Dane, które gromadzimy

Gromadzimy i przetwarzamy następujące kategorie informacji o Tobie:

 1. Dane kontaktowe
  Kiedy tworzysz konto na naszej stronie internetowej lub gdy kupujesz nasze produkty, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu i kraju, aby móc wysłać Ci produkty. Potrzebujemy również Twojego adresu e-mail, aby wysłać potwierdzenia zamówienia i aktualności dotyczące zamówienia. Gromadzimy również Twój numer telefonu, aby skontaktować się z Tobą, w przypadku gdy nie ma Cię w domu, podczas dostarczania produktów na Twój adres. Potrzeba skontaktowania się z Tobą może mieć również inne przyczyny, na przykład kiedy korzystasz z naszego Globalnego Wsparcia Technicznego lub gdy uczestniczysz w naszych konkursach lub gdy jesteś osobą kontaktową dla naszych partnerów biznesowych.

 2. Komunikacja, którą wymieniasz z nami
  Kiedy kontaktujesz się z nami lub kiedy odpowiadamy na Twoje zapytania jakiegokolwiek rodzaju, gromadzimy wiadomości e-mail, listy, zapisy połączeń, wiadomości lub zapisy czatów. Strona internetowa Jabra oferuje odpowiednie narzędzia dla odsprzedawców, które umożliwiają personalizację prezentacji produktów online w celu ułatwienia dostępu do informacji, które są najbardziej interesujące dla ich klientów. Tworząc osobistego konto profilu produktu, tworzysz dla siebie nazwę użytkownika i hasło do przyszłego dostępu do swojego profilu, a także przekazujesz Jabra Twoje osobiste informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, telefon i adres e-mail. Twoja nazwa użytkownika, hasło i dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

 3. Nazwy użytkownika i hasła
  Umożliwają Ci dostęp do Twojego profilu w naszych sklepach internetowych.

 4. Informacje o płatnościach
  Przy sprzedaży produktów na stronie internetowej Jabra współpracujemy z zewnętrznym dostawcą usług płatniczych. Nie będziemy mieć dostępu do szczegółów dotyczących Twoich płatności, dlatego prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostawców usług płatniczych.

 5. Testy dla celów badań i rozwoju
  Aby zapewnić lepsze produkty w przyszłości nasz zespół User Experience wykonuje ankiety i analizy. Jeżeli zgłosisz się na ochotnika do jednego z tych testów, poprosimy Cię o podpisanie zgody, który określa cel i dane, które zbieramy. Zwykle gromadzimy dane kontaktowe (patrz punkt A), a także dane związane z tym konkretnym testem. Mogą to być opinie, interpretacje, preferencje, dane biometryczne i dane dotyczące kondycji fizycznej. Dane te zanim zostaną udostępnione zespołowi projektowemu będą pseudonimizowane, a następnie anonimizowane, gdy nie będziemy już musieli kontaktować się z Tobą w związku z projektem (np. po wprowadzeniu na rynek nowego produktu).

 6. Użycie plików cookie
  Jak wiele innych podmiotów, Jabra stosuje pliki cookie. Pliki cookie pozwalają nam zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika, więc wszelkie funkcje na stronach internetowych Jabra są uzależnione od używania i przechowywania plików cookie. Z zasadami polityki cookie możesz zapoznać się na naszej stronie internetowej.

 7. Raportowanie protokołu internetowego
  Jabra używa adresu IP (Internet Protocol) do monitorowania ruchu na stronie internetowej i do diagnozowania problemów z naszym serwerem. Nie używamy adresów IP do osobistej identyfikacji użytkowników. Jabra wykorzystuje plik dziennika adresów IP, aby określić na podstawie natężenia ruchu i zagregowanych danych geograficznych, które obszary naszej witryny są odwiedzane. Informacje te służą do lepszego przygotowania przyszłej zawartości witryny i jej projektowania w oparciu o zainteresowania użytkowników.

 8. Aplikacje
  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności dotyczącą aplikacji, którą można znaleźć na naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach.

 9. Wyrejestrowanie i rezygnacja z subskrypcji
  Zapewniamy użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania dalszych informacji od Jabra, w przypadku gdy otrzymują oni wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail. Na końcu każdej wiadomości e-mail znajdują się instrukcje, jak zrezygnować z subskrypcji i usunąć swój adres e-mail z bazy danych z listami adresowymi. Jabra umożliwia użytkownikom kontakt z Jabra w dowolnym momencie w celu usunięcia ich danych z naszej bazy danych lub zaprzestania otrzymywania wiadomości elektronicznych.

 10. Wrażliwe dane osobowe
  Gromadzimy również dane wrażliwe, zdefiniowane w unijnym rozporządzeniu RODO. Jeżeli chodzi o dane wrażliwe gromadzone przez Jabra, to są one powiązane z naszymi produktami sportowymi oraz są sklasyfikowane jako dane dotyczące kondycji fizycznej (lub też danymi dotyczące zdrowia). Ponadto wykorzystujemy dane wrażliwe,tj. dane biometryczne oraz dane o pochodzeniu rasowym w działalności badawczej i rozwojowej.

Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od użytkownika, na przykład podczas procesu rejestracji produktu, procesu składania wniosków przez pracownika lub innych procesów, w ramach których Jabra może zbierać, przetwarzać i przechowywać informacje, lub dane są zbierane od Ciebie za pośrednictwem podmiotów partnerskich lub podmiotów zależnych, którym udzieliłeś(-aś) zgodę na ich przekazanie. Na przykład podczas zamawiania produktów na stronie internetowej Jabra.com proces płatności jest obsługiwany przez podmiot zewnętrzny wyspecjalizowany w tych transakcjach. Podmiot ten przekazuje nam jedynie dane wykorzystywane do przesyłania użytkownikowi produktów, za które zapłacił. Dane osobowe mogą być również zbierane od stron trzecich, takich jak LinkedIn oraz Facebook. Wreszcie, dane mogą być gromadzone bez Twojej wiedzy, są to dane takie jak informacje charakterystyczne dla urządzenia (unikalny identyfikator urządzenia mobilnego lub identyfikator Lap-top, typ używanego urządzenia, adres IP urządzenia, nazwa Bluetooth, adres MAC urządzenia Bluetooth i twój system operacyjny). Celem zbierania tej ostatniej kategorii danych jest optymalizacja dźwięku w zestawie słuchawkowym, a także zapewnienie jak najlepszego komfortu użytkowania podczas odwiedzania naszych witryn.

Jabra nie zbiera celowo danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia. Nie zachęcamy także dzieci do ujawniania jakichkolwiek danych osobowych za pomocą specjalnych nagród lub gier. Aby móc uczestniczyć w sponsorowanych przez Jabra konkursach lub rozdawaniu darmowych upominków odwiedzający stronę internetową firmy Jabra muszą mieć ukończone 18 lat. Jabra zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa w internetowej aktywności dzieci. W przypadku, gdy Jabra dowie się, że uzyskała dane osobowe dotyczące dziecka w wieku poniżej 16 lat, informacje zostaną usunięte z bazy danych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jabra ogranicza gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do określonych celów. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) wymieniliśmy najważniejsze cele i podstawę prawną wraz z niektórymi działaniami związanymi z tymi celami: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

Artykuł 6.1.a RODO (UE)(Zgoda) jest stosowany, gdy rejestrujesz się w naszych aplikacjach, subskrybujesz nasze e-maile, udzielasz nam informacji zwrotnej itp. Tym samym przekazujesz nam zgodę na uzyskiwanie i przetwarzanie odpowiednich danych osobowych i/lub przesyłanie Ci wiadomości e-mail.

Artykuł 6.1.b RODO (UE) (Przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy zawartej między użytkownikiem a Jabra) jest stosowany, gdy konieczne jest, aby Jabra posiadała dane osobowe użytkownika w celu wysyłania produktów (np.zamówienia złożone na stronie internetowej Jabra.com), udzielenia wsparcie techniczne, itp.

Artykuł 6.1.c RODO (UE) (Przetwarzanie danych przez Jabra jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego). Obowiązek prawny może być związany z podatkiem i cłem, ale mogą istnieć inne powody, dla których Jabra będzie zobowiązana do przekazania danych osobowych odpowiednim organom.

Artykuł 6.1.f RODO (UE) (Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zgodnych z prawem celów) jest stosowany, gdy gromadzimy informacje (powyżej zwane „informacjami o urządzeniu”, „numerze aplikacji” i „informacjami o logach”) o usługach, z których korzystasz i sposobie korzystania z nich. Dzięki temu Jabra może zidentyfikować potrzebę ulepszenia istniejących aplikacji i opracowania nowych aplikacji. Gromadzimy te dane, aby zapewnić, utrzymywać, chronić i ulepszać usługi. W odniesieniu do powyższego, może to być informacja o używanych funkcjach, jak często są one używane i kontekście, w którym są używane.

Artykuł 9.2.a RODO (UE) (Wyraźna zgoda) jest stosowany, gdy rejestrujesz się w naszych aplikacjach. Dane dotyczące kondycji fizycznej gromadzone przez Jabra to rodzaj danych dotyczących zdrowia, a tym samym są to dane wrażliwe. Po włączeniu tej funkcji podajesz nam odpowiednie dane dotyczące zdrowia i udzielasz nam zgody na pozyskiwanie tych danych osobowych. Może to również dotyczyć projektów, w których uzyskano zgodę na pozyskiwanie danych biometrycznych do celów badawczo-rozwojowych.

Odbiorcy danych osobowych

Jabra generalnie ograniczy udostępnianie Twoich danych osobowych i będzie je udostępniała zawsze tylko w niezbędnym zakresie. Jabra w żadnym wypadku nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych; udostępnianie twoich informacji będzie odbywać się tylko w niezbędnym zakresie i tylko w wyżej wymienionych celach. Możemy jednak udostępniać dane osobowe dostawcom, partnerom biznesowym i sprzedawcom, z którymi współpracujemy, aby wspomagać działalność naszej firmy (czyli dostawcom usług, wsparciu technicznemu, dostawcom i instytucjom finansowym); innym współpracownikom (takim jak dostawcy usług internetowych); podmiotom z grupy; i/lub organom publicznym.

Niektórzy partnerzy handlowi i sprzedawcy przetwarzają dane osobowe w imieniu Jabra i mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Jabra oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności i wszelkimi innymi odpowiednimi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa. Te osoby trzecie nie mogą przetwarzać Twoich danych osobowych dla swoich własnych celów. W zakresie, w jakim Jabra ujawnia lub przekazuje Twoje dane osobowe osobom trzecim, które mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe dla swoich własnych celów, takie ujawnienie lub przekazanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest zgodne z obowiązującym prawem lub po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody.

Jabra jest częścią grupy GN, która posiada spółki na całym świecie. Niektóre z Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem różnych dostaw, usług, projektów, zadań itd. są przekazywane do różnych krajów i podmiotów Pamiętaj, że zazwyczaj w całej firmie Jabra używamy tych samych systemów.

Przekazanie danych do krajów spoza UE/EOG

Jak wspomniano, Jabra jest częścią grupy GN, która posiada spółki na całym świecie. Jabra przetwarza dane osobowe na własnych serwerach na całym świecie i korzysta z tych samych usług IT w całej Grupie, więc Jabra może przetwarzać Twoje dane osobowe na serwerach IT zlokalizowanych poza Twoim krajem zamieszkania i poza Europą. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw spoza UE/EOG, przekazywanie takie będzie odbywać się wyłącznie w określonych celach wymienionych powyżej, a my zawsze zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia dla takiego przekazania, określone poniżej, poprzez: (a) przekazanie danych do państwa(-w) uznanego(-ych) przez Komisję Unii Europejskiej za zapewniające(-ych) odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub z w wykorzystaniem organizacji posiadających certyfikat UE w zakresie ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych; lub (b) w przypadku gdy dane mają zostać przekazane do państwa(-w) uznanego(-ych) przez Komisję Unii Europejskiej za nie zapewniające(-ych) odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Jabra zapewni odpowiednie zabezpieczenia przekazywania danych, korzystając z "Wzorów umów dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich", opublikowanych przez Komisję Unii Europejskiej, lub jakiejkolwiek innej umowy zatwierdzonej przez właściwe organy. Więcej informacji na temat umowy/porozumienia możesz uzyskać, kontaktując się z nami.

Polityka zatrzymywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych powyżej i zgodnie z minimalnymi okresami zatrzymywania danych wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa. Zasadniczo oznacza to, że przechowujemy dane przez możliwie najkrótszy okres, a dane będą usuwane, gdy nie będą już potrzebne w celu, dla którego zostały zgromadzone.

Wycofanie zgody

Niniejszym informujemy, że gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie ma to wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez Jabra przed wycofaniem zgody. Po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych, zachęcamy wyrejestrowania się lub zrezygnowania z subskrypcji, ale możesz również wycofać swoją zgodę, pisząc bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe podano powyżej.

 • Twoje prawa
  Chcielibyśmy poinformować Cię, jako osobę, której dane dotyczą, że Jabra podjęła wszelkie niezbędne i odpowiednie kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych i zapewnienia Twoich praw. Prosimy zauważyć, że może istnieć więcej warunków lub ograniczeń tych praw, niż te wskazane powyżej.

 • Prawo dostępu do danych
  Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy oraz do dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem.

 • Prawo do sprostowania danych
  Masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które są przez nas przechowywane. Obejmuje to uzupełnianie niekompletnych danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych, co oznacza, że na Twoje żądanie usuniemy przechowywane przez nas Twoje dane osobowe, przed zakończeniem naszego zwyczajowego okres zatrzymywania danych.

 • Prawo do sprzeciwu
  W określonych okolicznościach masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Masz bezwarunkowe prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  W określonych okolicznościach masz prawo w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych
  W określonych okolicznościach masz prawo do otrzymywania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania Twoich danych osobowych do innego administratora danych.

Wykonywanie praw

Możesz podjąć kroki w celu skorzystania ze swoich praw, klikając tutaj. Prosimy o zwrócenie uwagi, że może istnieć więcej warunków lub ograniczeń tych praw, niż te wskazane powyżej. Nie jest więc pewne, czy, przykładowo, masz prawo do przenoszenia danych w konkretnym przypadku - zależy to od konkretnych okoliczności związanych z przetwarzaniem.

Środki bezpieczeństwa

Jabra jest bardzo zaangażowana w ochronę Twoich danych przed nieupoważnionym dostępem lub nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności, w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do systemów w momencie gdy rejestrujesz swoje urządzenie, szyfrujemy transmisję danych za pomocą SSL, weryfikujemy nasze praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, a także ograniczamy dostęp do danych osobowych do pracowników, kontrahentów i przedstawicieli Jabra, którzy muszą posiadać te informacje, aby przetworzyć je za nas i na których spoczywa bezwzględny umowny obowiązek dotyczący zachowania poufności. W przypadku niedochowania przez nich tego obowiązku mogą oni zostać ukarani, a nawet możliwe jest rozwiązanie z nimi umów.

Składanie skargi

Jeżeli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Jabra, skontaktuj się z naszym IODO (dane kontaktowe powyżej, rozdział 2). Pamiętaj, że w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć skargi masz również prawo skontaktować się z Duńską Agencją Ochrony Danych Osobowych.

Duńska Agencja Ochrony Danych Osobowych (Datatilsynet)
Borgergade 28, 5; DK-1300 KBH K; Dania
Numer telefonu: +45 33 19 32 00; Adres e-mail: dt@datatilsynet.dk Strona internetowa: www.jabra.com

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności będzie aktualizowana regularnie, gdy okaże się to konieczne ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawnych. Wszelkie zmiany polityki prywatności zostaną zamieszczone na tej stronie, a my powiadomimy Cię o tym, aktualizując niniejszą politykę prywatności w ramach ogólnej aktualizacji aplikacji. W przypadku, gdy zmiany niniejszej polityki prywatności zostaną uznane za istotne i znaczące, zostaniesz o tym wyraźnie poinformowany(-a).

Zastrzeżenie prawne

 • Znak słowny i logo Bluetooth® nalezą do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie zastosowanie takich znaków przez GN Audio A/S jest objęte licencją.
 • Symbol Dolby oraz podwójna litera D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.