chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Zarejestruj produkt

Będziesz otrzymywać wiadomości, oferty i wskazówki Jabra bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Produkty obsługiwane przez Jabra Sound+ wymagają rejestracji w aplikacji Jabra Sound+, aby włączyć 2-letnią gwarancję. *Być może masz starszy model, który nie jest obsługiwany przez aplikację Jabra Sound+.
Podaj prawidłowy adres e-mail