chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Znaki handlowe Grupy GN

Jabra i inne znaki handlowe Grupy GN stosowane na niniejszej stronie są znakami handlowymi spółki GN Audio A/S i/lub jej spółek zależnych („Grupa GN”). Nieupoważnione zastosowanie znaków handlowych Grupy GN może stanowić naruszenie odpowiednich praw o znakach handlowych.

Poniżej znajduje się przykładowa lista znaków handlowych Grupy GN:

 • 360° Services
 • A Jabra Wireless Production
 • Beat Your Best
 • Biz
 • Boost
 • Classic
 • Dial
 • Discover Freedom
 • Drive
 • EarGels
 • EarWing
 • Eclipse
 • Enhance
 • Evolve
 • Freeway
 • GN
 • Logo GN
 • GN Making Life Sound Better
 • Go
 • Halo Fusion
 • Halo Smart
 • Halo Free
 • Hands Free Zone
 • IntelliTone
 • Jabra
 • Logo Jabra
 • Logo soundbar Jabra
 • Easycall
 • Easygo
 • Easyvoice
 • Intelligent Call Transfer
 • Multi Use
 • JX10
 • JX10 Cara
 • Motion
 • Motion Office
 • Motion UC
 • Move
 • MPA
 • Multipoint
 • Noise Blackout
 • PeakStop
 • Play
 • Power Nap
 • Pro
 • Revo
 • Rhytm
 • Rox
 • SafeTone
 • Solemate
 • Speak
 • Sport Coach
 • Sport Life
 • Sport Pace
 • Sport Pulse
 • Sport Rox
 • Stealth
 • Step
 • Storm
 • Style
 • Supreme
 • Supreme UC
 • Surefit
 • Tour
 • TrackFit
 • Vega
 • Voice
 • Voice Announcement
 • Vox
 • Wave
 • You’re ON
 • ZoomTalk

Jeśli znak handlowy nie znajduje się na tej liście, nie stanowi to zrzeczenia się znaku handlowego Grupy GN lub innych praw własności intelektualnej do tego znaku handlowego.

Znaki handlowe spółek partnerskich

Inne znaki handlowe (niebędące znaki handlowymi Grupy GN) stosowane na niniejszej stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli i Grupa GN nie rości żadnych praw do tych znaków handlowych:

 • 3CX i logo 3CX są zarejestrowanymi znakami handlowymi spółki 3CX Software Ltd. w USA, Europie i innych krajach.
 • Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent i logo Alcatel-Lucent są znakami handlowymi Alcatel-Lucent i/lub jej spółek stowarzyszonych.
 • Avaya i logo Avaya są znakami handlowymi lub znakami towarowymi, zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi, spółki Avaya World Services Inc. i wszelkie zastosowanie takich znaków przez GN Audio A/S jest objęte licencją.
 • Znak słowny i loga Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.
 • Cisco jest zarejestrowanym znakiem handlowym spółki Cisco i/lub jej spółek stowarzyszonych.
 • Dolby oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.
 • IBM jest znakiem handlowym International Business Machines Corporation („IBM") w USA innych krajach.
 • Microsoft, Encarta, MSN i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi spółki Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Mitel jest zarejestrowanym znakiem handlowym spółki Mitel Networks Corporation lub jej spółek zależnych.
 • Polycom jest znakiem handlowym Polycom Inc.
 • ShoreTel®, ShoreCare®, ShoreGear®, ShoreWare® i ControlPoint® są znakami handlowymi spółki ShoreTel, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Logo ShoreTel i ShorePhone™ są znakami handlowymi spółki ShoreTel, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Snom jest znakiem handlowym spółki Snom Technology AG
 • Swyx jest znakiem handlowym spółki Swyx Solutions AG
 • Toshiba jest znakiem handlowym spółki Toshiba i/lub jej spółek zależnych.
 • Unify jest znakiem handlowym spółki Unify, Inc.
 • Yealink jest znakiem handlowym spółki Yealink, Inc.

Informacje ogólne

W przypadku pytań dotyczących niniejszych informacji prosimy o kontakt z Grupą IPR.

Niniejsza informacja została zaktualizowana dnia 15.07.2016.