chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Co oferuje integracja Jabra + Audiocodes?

Współpraca pomiędzy Jabra i Audiocodes oznacza, że teraz dział IT ma dostęp do lepszego zarządzania urządzeniami. Każdy zestaw słuchawkowy Jabra, w tym bezprzewodowe zestawy słuchawkowe i głośnomówiące z certyfikatem Skype for Business i Teams działają teraz z oprogramowaniem OVOC™ Audiocodes.

Korzyści współpracy z Audiocodes i Jabra

Monitorowanie

Działy IT otrzymują dane w czasie rzeczywistym o dostępności usług wraz z incydentami uszeregowanymi na podstawie wpływu biznesowego na szybkie rozwiązywanie zgłoszeń

Analiza

Działy IT mogą zdobyć kluczowe informacje serwisowe na podstawie 3 KPI, z trendami i rozszerzonymi danymi

Zarządzanie urządzeniami

Działy IT korzystają z jednowarstwowego wsparcia dla wielu dostawców, aby skonfigurować zestawy słuchawkowe Jabra w wielu obiektach i mogą skorzystać z narzędzia aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Doświadczenie użytkownika

Działy IT mogą otrzymać praktyczne wskazówki, które mogą przekazać użytkownikom końcowym, którzy dzwonią w sprawie problemów z głosem

Pobierz oprogramowanie

Informacje o Audiocodes

AudioCodes to globalna firma produkująca i sprzedająca zaawansowane usługi Voice over IP oraz konwergentne produkty VoIP i sieci danych, aplikacje oraz profesjonalne usługi dla przedsiębiorstw i dostawców usług. AudioCodes posiada ponad 25 lata doświadczenia i prowadzi działalność w ponad 100 krajach.