chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Słownik

Ogólnodostępny słownik dla Jabra i BlueParrott.
Zawiera definicje powszechnie używanych pojęć dotyczących Jabra i BlueParrott.
Szukaj terminów w obydwu językach za pomocą indeksu alfabetycznego lub pasku wyszukiwania.

acoustic safety | ochrona słuchu

Środki podjęte w celu ochrony słuchu przed szkodliwymi poziomami hałasu akustycznego.

Active Noise Cancellation (ANC) | Aktywna redukcja szumów (ARS)

Redukcja niepożądanych odgłosów z otoczenia o niskiej częstotliwości przez zastosowanie obwodu elektrycznego.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | profil AADP

Profil Bluetooth, który umożliwia bezprzewodowe przenoszenie sygnałów dźwiękowych o wysokiej jakości, takich jak muzyka, pomiędzy zestawem słuchawkowym i obsługiwanym urządzeniem Bluetooth.

ambient noise | hałas otoczenia

Niepożądane odgłosy z otoczenia.

around-the-neck | wokół szyi

Odnosi się do stylu noszenia zestawu słuchawkowego, który zawiera pałąk na szyję.

audio cable | przewód audio

Kabel, który podłącza urządzenia przenośne i przenosi sygnały dźwiękowe.

audio enhancer | wzmacniacz dźwięku

Urządzenie, które zwiększa jakość rozmów na telefonie stacjonarnym lub telefonie programowym.

audio jack | złącze audio

Złącze telefonu, które jest stosowane do przewodu audio.

audio streaming | strumieniowanie audio

Słuchanie dźwięków w czasie rzeczywistym, na przykład muzyki, podcastów i kierunków GPS.

Automatic Volume Control (AVC) | automatyczna regulacja głośności

Automatyczne dostosowanie głośności sygnału dźwiękowego, w zależności od poziomu hałasu otoczenia.

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) | profil zdalnego sterowania dźwiękiem/wideo

Odnosi się do profilu Bluetooth, który zapewnia zestawowi słuchawkowemu funkcje służące do:
Odtwarzania muzyki
Wstrzymywania muzyki
Zatrzymywania muzyki
Przechodzenia do poprzedniego lub następnego utworu

base | Podstawka

Stojak ładujący i dokujący dla zestawu słuchawkowego. Niektóre podstawki działają także jako stacje łączące dla telefonu stacjonarnego, telefonu programowego i smartfona / tableta.

Behind-the-ear | Za uchem

Odnosi się do sposobu noszenia zestawu słuchawkowego, gdy urządzenie jest zamocowane dzięki konstrukcji, która zachodzi za ucho.

Behind-the-head | Za głową

Odnosi się do sposobu noszenia zestawu słuchawkowego, gdy urządzenie jest noszone za jednym uchem i wsparte na pałąku nagłownym z tyłu głowy (a nie przechodzącym nad głową).

Bluetooth

Standard bezprzewodowej łączności o krótkim zasięgu dla telefonów komórkowych, komputerów i innych urządzeń elektronicznych.

Bluetooth adapter | Adapter Bluetooth

Urządzenie typu plug and play, które podłącza się do gniazda USB w komputerze i umożliwia połączenie Bluetooth między komputerem a urządzeniem Jabra.

Bluetooth profile | Profil Bluetooth

Odnosi się do sposobu, w który Bluetooth umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami, aby zapewnić działanie różnych funkcji.

bone conduction | przewodnictwo kostne

Przenoszenie dźwięku do ucha wewnętrznego głównie poprzez kości czaszki.

Boom arm | Wysięgnik

Część zestawu słuchawkowego, która zawiera mikrofon i którą można ruszać.

Busylight | Dioda zajętości

Dioda wbudowana w zestaw słuchawkowy, która włącza się, gdy użytkownik prowadzi rozmowę (lub jeśli włączy diodę), aby powiadomić innych, że jest zajęty.

call analytics | analiza połączeń

Pomiar, gromadzenie i analiza danych z połączeń telefonicznych do monitorowania obsługi połączeń.

call control unit | moduł obsługi połączeń

Moduł, który jest oddzielny od zestawu słuchawkowego i który umożliwia kontrolę rozmów.

call merging | grupowanie połączeń

Proces dodawania połączenia przychodzącego do aktualnego połączenia.

caller ID | identyfikacja dzwoniącego

Usługa telefoniczna, która identyfikuje numer osoby dzwoniącej z połączenia przychodzącego.

camera controller | kontroler kamery

Narzędzie w aplikacjach Jabra Direct i Jabra Sound+, umożliwiające zdalną kontrolę urządzenia Jabra PanaCast 50 z poziomu komputera, telefonu lub tabletu.

Certified for Skype for Business | Certyfikat Skype for Business

Odnosi się do urządzenia, które spełnia standard Microsoft do stosowania ze Skype for Business.

collaboration application | aplikacja do współpracy

Połączenie usług do współpracy zdalnej i komunikacji, które są przesyłane za pomocą sieci korporacyjnej, na przykład wideokonferencje i konferencje internetowe, komunikatory i informacje o obecności.

Commute Moment | Moment Podróży

Profil dźwiękowy w aplikacji Jabra Sound+, który ma na celu zapewnić, że podłączone urządzenie przesyła dźwięk, który jest zoptymalizowany do środowiska użytkownika w trakcie podróży.

compatibility guide | przewodnik zgodności

Przewodnik informujący, które produkty są kompatybilne z danymi produktami, usługami i akcesoriami.

conference call | rozmowa konferencyjna

Rozmowa telefoniczna, w której można rozmawiać z jedną lub kilkoma osobami jednocześnie.

conference mode | tryb konferencyjny

Funkcja bezprzewodowej bazy DECT Jabra, w której do głównej bazy można dodać od jednego do trzech dodatkowych zestawów słuchawkowych kompatybilnych z bazą. Podłączeni użytkownicy mogą słuchać innych użytkowników i rozmawiać z nimi w trakcie rozmowy konferencyjnej.

connectivity | łączenie

Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego lub bazy do dodatkowych urządzeń i systemów.

convertible

Odnosi się do adaptacyjnego sposobu noszenia zestawu słuchawkowego Jabra. Na przykład można nosić zestaw słuchawkowy przymocowany do pałąka nagłownego, pałąka naszyjnego lub zaczepu nausznego.

corded | przewodowy

Odnosi się do stylu zestawu słuchawkowego, który stosuje przewód w celu podłączenia źródła dźwięku, na przykład telefonu lub muzyki.

decibel (dB) | decybel (dB)

Moduł stosowany do pomiaru intensywności dźwięku lub poziomu mocy sygnału elektrycznego.

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

Wysokiej jakości, bezprzewodowa technologia radiowa stosowana do transmisji sygnałów pomiędzy zestawem słuchawkowym a podstawą.

DECT density | zagęszczanie użytkowników DECT

Zagęszczenie zestawów słuchawkowych stosujących technologię DECT, które są zainstalowane na tym samym obszarze.

desk phone | telefon stacjonarny

Telefon stacjonarny, który jest umieszczony na biurku lub na stole.

dial tone switch | przełącznik sygnału wybierania

Przełącznik na podstawie zestawu słuchawkowego, który jest stosowany w celu znalezienia sygnału wybierania i dostosowania wyraźności dźwięku.

digital headset | cyfrowy zestaw słuchawkowy

Zestaw słuchawkowy zawierający chip przetwarzania, który znajduje się wewnątrz zamiast w module kontroli lub w przewodzie. Takie umieszczenie chipa umożliwia lepszą jakość dźwięku, funkcjonalność i doświadczenie użytkownika.

digital signal processing (DSP) | przetwarzanie cyfrowe sygnałów

Przetwarzanie cyfrowe sygnałów dźwiękowych przez urządzenie dźwiękowe Jabra w celu poprawienia jakości dźwięku.

digital zoom | zoom cyfrowy

Metoda cyfrowego manipulowania ramką filmu lub zdjęcia w celu powiększenia lub zmniejszenia określonej części/fragmentu obrazu przez zbliżenie lub oddalenie.

duo

Odnosi się do zestawu słuchawkowego, który ma dwie słuchawki. Sygnał mono przekazywany jest do obydwu słuchawek.

earbud | wkładka douszna

Urządzenie składające się z głośnika/pary głośników włożonych do ucha i stosowanych do słuchania dźwięków, takich jak muzyka lub mowa. Wkładki douszne Jabra są wyposażone w mikrofon i można ich używać do komunikacji przez telefon. Patrz także: ‘słuchawki', ‘zestaw słuchawkowy’.

EarGel

Miękka część zestawu słuchawkowego, która jest przeznaczona do przekierowania dźwięku bezpośrednio do ucha.

EarHook

Część zestawu słuchawkowego, która zawija się wokół ucha, aby zabezpieczyć zestaw słuchawkowy.

EarWing

Akcesoria do wkładek, które obejmują wkładkę w zewnętrznym uchu, aby uzyskać stabilniejsze dopasowanie.

electronic hook switch (EHS) | elektroniczny przełącznik widełkowy

Przewód, który łączy podstawę bezprzewodowego zestawu słuchawkowego i telefon stacjonarny, umożliwiając funkcję sterowania połączeniami bezpośrednio na zestawie słuchawkowym.

equalizer | korektor

W reprodukcji dźwięku jest to oprogramowanie lub sprzęt, który umożliwia użytkownikowi dopasowanie częstotliwości nagranego dźwięku w celu poprawy lub dostosowania jakości odsłuchiwanego dźwięku.

Federal Information Processing Standards (FIPS)

Standardy określone przez rząd amerykański do zastosowania w systemach komputerowych dostarczanych przez wykonawców rządowych. Niektóre produkty Jabra DECT są zgodne z FIPS.

Field of View (FoV) | pole widzenia

Odnosi się do zakresu obserwowanego otoczenia, który jest widoczny w danym momencie. W odniesieniu do technologii wideo/kamer oznacza zakres obserwowanego otoczenia widocznego na ekranie.

Find my car | Wyszukiwanie samochodu

Funkcja Jabra stosująca geotagowanie, która jest częścią aplikacji Jabra Assist.

Find my Jabra | Wyszukiwanie Jabra

Funkcja Jabra stosująca geotagowanie, która jest częścią aplikacji Jabra Assist i Jabra Connect.

full duplex | pełen dupleks

Odnosi się do dwukierunkowej transmisji dźwięku podczas rozmowy przez zestaw głośnomówiący, która pozwala wszystkim mówić i słyszeć jednocześnie.

half duplex | półdupleks

Odnosi się do jednokierunkowej transmisji dźwięku podczas rozmowy przez zestaw głośnomówiący, co oznacza, że w tym samym czasie tylko jedna osoba może mówić i być słyszaną.

handset | słuchawka

Przenośny bezprzewodowy telefon lub część telefonu stacjonarnego, która zawiera mikrofon i słuchawkę.

HDMI

High-Definition Multimedia Interface – metoda przesyłania wysokiej jakości dźwięku i wideo do kompatybilnego urządzenia, na przykład telewizji HD lub monitora komputerowego HD.

HD Voice | dźwięk HD

Odnosi się do jakości dźwięku o wysokiej rozdzielczości (HD). Technologia rozmów, która przenosi dane głosu w szerszym paśmie częstotliwości. Zwane także technologią szerokopasmową.

headband | pałąk na głowę

Część zestawu słuchawkowego, który przechodzi przez głowę (lub wokół tyłu głowy) i wspiera wkładki.

headphone(s) | słuchawki

Urządzenie składające się z głośnika/pary głośników noszonych na uchu, wokół ucha lub w uchu i stosowanych do słuchania dźwięków, takich jak muzyka lub mowa. Słuchawki Jabra są wyposażone w mikrofon i można ich używać do komunikacji przez telefon. Patrz także: ‘wkładki douszne', ‘zestaw słuchawkowy’.

headset | zestaw słuchawkowy

Urządzenie składające się z głośnika/pary głośników noszonych na uchu, wokół ucha lub w uchu i zwykle wyposażonych w wysięgnik mikrofonu. Zestaw jest stosowany szczególnie do firmowej komunikacji telefonicznej, w której duże znaczenie odgrywa ograniczenie szumu z otoczenia pobieranego z otoczenia użytkownika. Patrz także: ‘wkładki douszne', ‘słuchawki’.

headset port | gniazdo zestawu słuchawkowego

Złącze na telefonie stacjonarnym, do którego podłącza się zestaw słuchawkowy.

hearing protection | ochrona słuchu

Odnosi się do technologii i standardów, które są stosowane do zestawów słuchawkowych/słuchawek/wkładek dousznych w celu ochrony słuchu i bezpieczeństwa użytkownika.

HearThrough | funkcja podsłuchiwania

Funkcja Jabra umożliwiająca podsłuchiwanie najbliższego otoczenia podczas noszenia wkładek dousznych lub nauszników. Pobliskie dźwięki są pobierane przez mikrofony i przekazywane do głośników. HearThrough działa podczas słuchania muzyki, w trakcie prowadzenia rozmów (zależy od produktów) oraz w przypadku braku dźwięku z głośnika.

hot desking | wymienianie się na stanowiskach pracy

Układ biura, w którym wielu pracowników stosuje jedno fizyczne stanowisko robocze w różnych przedziałach czasowych.

huddle room | mała sala konferencyjna

Mała sala konferencyjna zwykle mieszcząca do 8 osób i wyposażona w technologie do telekonferencji i współpracy.

in-car speakerphone | samochodowy zestaw głośnomówiący

Przenośne urządzenie stosowane do wysyłania i otrzymywania dźwięku w samochodzie.

In Public Moment | Moment publiczny

Profil dźwiękowy w aplikacji Jabra Sound+, który ma na celu zapewnić, że podłączone urządzenie przesyła dźwięk, który jest zoptymalizowany do środowiska użytkownika w miejscu publicznym.

Intelligent Zoom | Inteligentny zoom

Funkcja w Jabra PanaCast, która automatycznie stosuje zoom i przesuwa kamerę, aby uwzględnić wszystkie widoczne osoby w sali.

in-the-ear | w uchu

Odnosi się do stylu noszenia wkładki dousznej, którą można włożyć do ucha i nosić w taki sposób. Inna nazwa to „in-ear”.

IP (Ingress Protection) rating | skala ochrony przed wchłanianiem

Standard, który ocenia stopień ochrony urządzenia przed wnikaniem obiektów stałych, kurzu, przed przypadkowym kontaktem z obiektami i przed wnikaniem wody. Na przykład skala IP56 oznacza odporność na pył i wodę. Tutaj dowiesz się więcej o skali IP.

Jabra Device Firmware Updater

Kreator oprogramowania, które prowadzi użytkownika przez kroki wymagane w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego na urządzeniu Jabra.

leather-feel | skóra syntetyczna

Odnosi się do materiału syntetycznego, który wygląda jak skóra. Na przykład nauszniki słuchawek ze skóry syntetycznej.

LED indicator | wskaźnik LED

Diody na urządzeniu, które wskazują status określonych funkcji.

Listen-in | funkcja podsłuchiwania

Funkcja Jabra umożliwiająca podsłuchiwanie otoczenia podczas noszenia wkładek dousznych/zestawu słuchawkowego. Otaczające dźwięki są pobierane przez mikrofony i przekazywane do głośników. Gdy stosujesz funkcję podsłuchiwania, dźwięk pochodzący z głośników, np. rozmowy lub muzyka, są wyciszone, ale nie wstrzymane.

microphone guidance | instrukcje dotyczące używania mikrofonu

Wskazówki pojawiające się na ekranie w trakcie rozmowy, które informują użytkownika zestawu słuchawkowego, w jaki sposób można dostosować pozycję wysięgnika mikrofonu, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku.

modular connector | złącze modularne

Jest to interfejs w produkcie Jabra, który łączy wiele zakończeń elektrycznych, tworząc obwód stosowany z telefonem stacjonarnym. Zwany także np. wtyczką, wtyczką jack, wtyczką RJ.

Moment

Zbiór wstępnie zdefiniowanych ustawień dźwiękowych w aplikacji Jabra Sound+. Każdy Moment jest przeznaczony do innej sytuacji. Na przykład „Dojeżdżanie” jest opracowane w celu zapewnienia najlepszego dźwięku podczas dojazdów. Możesz dostosować ustawienia dla każdego Momentu, aby w dalszym stopniu zoptymalizować Momenty dla każdej sytuacji.

mono

Odnosi się do zestawu słuchawkowego, który ma jedną słuchawkę.

mono mode | tryb mono

Możliwość korzystania z jednej naprawdę bezprzewodowej słuchawki dousznej niezależnie od drugiej.

motion sensor | czujnik ruchu

Wbudowany sensor, który automatycznie wykrywa, gdy urządzenie Jabra jest założone lub zdjęte. Dzięki temu urządzenie w ramach reakcji wykonuje określone działania. Na przykład może to być wstrzymywanie lub odtwarzanie dźwięku, odbieranie lub wyciszanie rozmów lub włączenie trybu uśpienia.

multi-camera | wiele kamer

Odnosi się do systemu kamer, który wykorzystuje kilka kamer w celu stworzenia obrazu większego niż taki, jaki mogłaby zapewnić jedna kamera, na przykład 180° panoramiczny widok na pomieszczenie w jakości 4K z Jabra PanaCast.

multi-connect | podłączenie wielu urządzeń

Odnosi się do możliwości parowania urządzenia Jabra z maksymalnie 8 różnymi urządzeniami Bluetooth i aktywnego połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie. Termin techniczny dla tej funkcji to „multipoint”.

Multi-function button | Przycisk wielofunkcyjny

W zestawach słuchawkowych/słuchawkach/słuchawkach dousznych Jabra jest to część sterującą podstawowymi funkcjami.

Multipoint

Technologia Bluetooth umożliwiająca parowanie i połączenie pomiędzy zestawem słuchawkowym i dwoma urządzeniami jednocześnie. Dźwięk jest przekazywany tylko z jednego urządzenia jednocześnie.

MultiSensor Voice

Technologia Jabra, która automatycznie tłumi odgłosy wiatru podczas prowadzenia połączenia. Łączy potężne mikrofony, zaawansowany czujnik wychwytywania głosu Voice Pick Up (VPU) w każdej wkładce, czujniki przewodnictwa kostnego i unikalne algorytmy.

Multiuse | Współpraca z dwoma urządzeniami

Funkcja Jabra umożliwiająca połączenie pomiędzy zestawem słuchawkowym/słuchawkami/słuchawkami dousznymi i kilkoma urządzeniami telefonicznymi.

MyControls

Funkcja aplikacji Jabra Sound+ umożliwiająca ponowne skonfigurowanie funkcji standardowych przycisków urządzenia Jabra, tak aby ich użycie powodowało wykonanie zadań innych niż wstępnie zdefiniowane w ustawieniach fabrycznych urządzenia. Możesz skonfigurować ponownie przyciski służące do sterowania multimediami, obsługi połączeń i trybów dźwięku, tak aby pasowały do Twoich preferencji.

MyFit

Funkcja w aplikacji Jabra Sound+, która weryfikuje poprawność dopasowania każdej wkładki dousznej, aby pomóc określić najlepszą pozycję i rozmiar wkładek dousznych EarGel. Dopasowanie jest niezwykle ważne, aby uzyskać dobrą jakość dźwięku, i aby funkcja Aktywnego Wyciszania Szumów (ANC) działała poprawnie.

MySound

Funkcja aplikacji Jabra Sound+, która testuje dźwięk, aby utworzyć spersonalizowany profil dźwiękowy. Twój profil MySound służy do skalibrowania urządzenia Jabra, aby zoptymalizować dźwięk podczas słuchania muzyki.

narrowband | wąskopasmowy

Telekomunikacja, która przenosi informację głosową w wąskopasmowej częstotliwości w przeciwieństwie do dźwięku HD (szerokie pasmo).

Near Field Communication (NFC)

Zestaw protokołów komunikacyjnych umożliwiających nawiązanie komunikacji między dwoma urządzeniami elektronicznymi.

neckband | pałąk na szyję

Część zestawu słuchawkowego, która przechodzi wokół tyłu szyi i wspiera wkładki.

Noise at Work | hałas w miejscu pracy

Poziom hałasu, na który narażeni są pracownicy w pracy. Odnosi się także do regionalnego rozporządzenia, które kontroluje taki poziom hałasu.

noise cancellation | redukcja hałasu

Technologia ograniczająca poziom hałasu otoczenia, który użytkownik słyszy podczas noszenia zestawu słuchawkowego.

noise cancelling microphone | mikrofon z funkcją redukcji hałasu

Mikrofon, który jest przeznaczony do eliminowania szumu z otoczenia z dźwięku głosu.

omni-directional microphone | mikrofon dookólny

Mikrofon, który otrzymuje dźwięk ze wszystkich stron i kierunków.

on-ear detection | wykrywanie na uchu

Funkcja, która automatycznie wykrywa, gdy słuchawki są założone lub zdjęte i w ramach reakcji wykonuje określone działania. Na przykład może to być wstrzymywanie lub odtwarzanie dźwięku, odbieranie lub wyciszanie rozmów lub włączenie trybu uśpienia.

on-premises | lokalnie

Metoda przechowywania danych lub oprogramowania, aby były dostępne lokalnie na komputerach osób lub organizacji za pomocą oprogramowania, zamiast w zdalnym obiekcie, np. farmie serwerów lub chmurze.

on-the-ear | na uchu

Odnosi się do stylu noszenia zestawu słuchawkowego, w którym nausznik znajduje się na uchu, ale nie zakrywa ucha.

Over The Air (OTA)

Odnosi się do bezprzewodowej transmisji i odbioru informacji i sygnałów. Stosowane na przykład do dystrybucji aktualizacji oprogramowania firmowego w urządzeniach mobilnych.

over-the-ear | na uchu

Odnosi się do stylu noszenia zestawu słuchawkowego, w którym nauszniki całkowicie przykrywają i zakrywają ucho.

pairing | parowanie

Proces nawiązywania bezprzewodowego połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth.

pairing mode | tryb parowania

Odnosi się do stanu urządzenia, gdy szuka innych urządzeń Bluetooth do sparowania.

Panoramic-4K | panoramiczny widok 4K

Rozdzielczość ekranu, który odpowiada dwóm ustawionym obok siebie ekranom o rozdzielczości 1080 p połączonym ze sobą za pomocą technologii łączenia obrazu w czasie rzeczywistym.

Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | obrót-pochylenie-powiększenie

Fizyczne ruchy kamery, które umożliwiają użytkownikowi kontrolowanie i ustawienie kamery do określonego widoku. Obrót odnosi się do poziomego ruchu obiektywu. Pochylenie odnosi się do pionowego ruchu obiektywu. Powiększenie odnosi się do regulacji ogniskowej obiektywu w celu przybliżenia lub oddalenia obiektu.

Passive Noise Cancellation (PNC) | pasywna redukcja szumów PRS

Ograniczenie hałasu o wysokiej częstotliwości w głośnikach zestawu słuchawkowego na podstawie konstrukcji fizycznej (rozmiar, średnica, kształt, materiał) nauszników.

PeakStop

Funkcja Jabra, która usuwa potencjalnie szkodliwe częstotliwości dźwięku płynące do uszu użytkowników.

pixel | piksel

Najmniejszy pojedynczy element cyfrowego obrazu.

Plug and Play

Odnosi się do urządzeń, które działają po pierwszym zastosowaniu lub podłączeniu. Niepotrzebne jest dodatkowe oprogramowanie lub konfiguracja w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności.

Power Nap

Funkcja zachowująca żywotność baterii w urządzeniu bezprzewodowym Jabra, ustawiając je w trybie czuwania, gdy nie jest stosowane.

Public Switched Telephone Network (PSTN)

Zbiór międzynarodowych sieci telefonicznych z komutacją złączy, które są obsługiwane przez krajowych, regionalnych lub lokalnych operatorów telefonicznych, zapewniając infrastrukturę i usługi do publicznej telekomunikacji.

Push-To-Talk (PTT) | Naciśnij i mów

Metoda telekomunikacji stosująca przycisk zestawu słuchawkowego do przełączania pomiędzy trybem odbiorem głosu i transmisji głosu. W trybie domyślnym (przycisk nie jest włączony) mikrofon jest wyciszony. W celu przesyłania głosu użytkownik naciska na przycisk.

quick disconnect (QD) cable | przewód Quick Disconnect

Przewód, który bezproblemowo podłącza przewodowy zestaw słuchawkowy do telefonu i który może mieć także funkcje do kontrolowania zestawu słuchawkowego.

real-time image stitching | łączenie obrazu w czasie rzeczywistym

Odnosi się do procesu idealnego łączenia przekazów obrazu wideo na żywo z wielu kamer w celu utworzenia jednego obrazu z całkowitym polem widzenia 180°, bez przerywania przekazu obrazu wideo na żywo lub zniekształceń końcowego obrazu.

remote call control (RCC) | zdalna obsługa połączeń

Możliwość kontrolowania urządzenia, takiego jak telefon lub zestaw głośnomówiący za pomocą zestawu słuchawkowego.

remote handset lifter (RHL) | zdalny podnośnik słuchawki

Urządzenie, które umożliwia zdalną obsługę połączeń telefonu stacjonarnego z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego przez automatyczne podnoszenie słuchawki telefonu stacjonarnego z przełącznika. Urządzenie jest połączone z podstawą.

Room System

System, na który składa się kamera i tablet, został zaprojektowany tak, aby umożliwić dołączenie do wirtualnych spotkań w sali konferencyjnej bez konieczności przynoszenia własnego urządzenia.

SafeTone

Wzmocniona ochrona dźwięku dla zestawu słuchawkowego, która gwarantuje bezpieczny poziom odsłuchu i spełnia wymogi bezpieczeństwa w UE i USA w zakresie hałasu w miejscu pracy.

SafeTone G616

Wzmocniona ochrona słuchu dla użytkowników zestawów słuchawkowych, która gwarantuje bezpieczny poziom odsłuchu i spełnia australijskie wymogi dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego.

Safety Capacity | Limit bezpieczeństwa

Funkcja urządzenia Jabra PanaCast 50, umożliwiająca administratorom określanie limitu osób w sali konferencyjnej i uzyskanie alarmu w przypadku, gdy limit został przekroczony.

ShakeGrip

Innowacyjny materiał pokrywający słuchawki douszne, wykonany ze specjalnego rodzaju płynnej gumy silikonowej, która pewniej utrzymuje słuchawki douszne w uchu. Jabra ShakeGrip pewnie utrzymuje słuchawki douszne w miejscu, podczas gdy Ty jesteś w ruchu.

sidetone | samosłyszalność

Sprzężenie dźwiękowe pochodzące z własnego głosu, które słyszy użytkownik zestawu słuchawkowego podczas mówienia do mikrofonu. Głos jest wychwytywany przez mikrofon i przekazywany do głośnika. Zwykle można dostosować poziom samosłyszalności na urządzeniu Jabra.

sleep mode | tryb uśpienia

Funkcja trybu uśpienia, która automatycznie włącza się w niektórych urządzeniach Jabra po okresie braku aktwyności, aby oszczędzać baterię.

SmartSound

Technologia sztucznej inteligencji (SI), która wykorzystuje mikrofony w słuchawkach, aby „słuchać” najbliższego otoczenia i automatycznie zmieniać ustawienia dźwięku na podstawie zdefiniowanych preferencji lub domyślnych profili (Momentów) w Jabra Sound+.

softphone | telefon programowy

Telefonia oparta na oprogramowaniu, która umożliwia użytkownikowi wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet za pomocą komputera.

speakerphone | zestaw głośnomówiący

Połączenie głośnika i mikrofonu, które umożliwia wykonywanie zdalnych połączeń na podłączonym telefonie.

standby time | czas czuwania

Czas, w którym bezprzewodowe urządzenie dźwiękowe Jabra może pozostać włączone, gdy nie jest stosowane do rozmów, szczególnie w powiązaniu z pojemnością baterii.

stereo

Odnosi się do dźwięku, który przechodzi przez dwa lub więcej głośników, więc wydaje się, że otacza słuchacza i pochodzi z kilku źródeł.

surrounding audio | otaczający dźwięk

Hałas otoczenia, który można usłyszeć w najbliższym środowisku.

talk time | czas rozmów

Czas, w którym bezprzewodowe urządzenie dźwiękowe Jabra można stosować do rozmów, szczególnie w powiązaniu z pojemnością baterii.

target phone | telefon docelowy

Telefon, który jest stosowany do odbierania połączeń przychodzących, gdy podłączonych jest kilka telefonów.

telecoil | cewka indukcyjna

Aby pomóc użytkownikom stosującym aparaty słuchowe, zestaw słuchawkowy jest wyposażony w cewkę indukcyjną, która obsługuje kompatybilne aparaty słuchowe, zwiększając jakość dźwięku płynącego z telefonu.

true wireless | prawdziwie bezprzewodowe

Odnosi się do wkładek dousznych Bluetooth, które nie są połączone przewodem ze sobą lub z urządzeniem audio.

Ultra-Noise-Cancelling (UNC) | wzmocnione wyciszanie szumów

Odnosi się do funkcji wzmocnionego wyciszania szumów w mikrofonach, które są przeznaczone specjalnie do zastosowań w środowiskach o wysokim poziomie hałasu i mogą zapobiec przesyłaniu niemal wszystkich odgłosów z otoczenia.

Unified Communications (UC)

Integracja usług komunikacyjnych, które są wymieniane przez sieć korporacyjną. Na przykład, konferencje sieciowe i wideo, komunikatory i informacje o obecności.

US military standard | Amerykańskie normy wojskowe

Zestaw norm określonych przez amerykański departament ds. obrony, który zapewnia, że produkty spełniają określone wymagania.

US OSHA |
Amerykańskie przepisy BHP amerykańskiego departament ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Przepisy amerykańskiego departament ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Funkcja Jabra Safeton jest zgodna z tymi przepisami (patrz „Safeton”).

video conferencing | wideokonferencje

Technologia umożliwiająca komunikację pomiędzy dwoma lub więcej miejscami przez jednoczesną, dwukierunkową transmisję dźwięku i obrazu na żywo.

video conferencing application (VC) | aplikacja do wideokonferencji (VC)

Rodzaj aplikacji do współpracy zdalnej, w której możliwe jest prowadzenie komunikacji i współpracy za pośrednictwem obrazu wideo. Inna nazwa to wideokonferencje.

video resolution | rozdzielczość wideo

Liczba pikseli lub poszczególnych elementów cyfrowych, które są zawarte na wyświetlaczu wideo i określają wizualną jakość wideo. Im więcej pikseli, tym większa gęstość pikseli i tym wyższa jakość / rozdzielczość wideo.

Virtual Director

Funkcja urządzenia Jabra PanaCast 50, która wykorzystuje zaawansowane śledzenie użytkownika, aby podążać za aktywnym mówcą w kadrze kamery.

voice assistant | asystent głosowy

Oprogramowanie włączane za pomocą głosu na smartfonie lub innym urządzeniu, które może dostarczać informacje i wykonywać niektóre zadania w imieniu użytkownika. Jest to np. Google Assistant™, Siri®, MS Cortana, Amazon Alexa.

voice control | obsługa głosowa

Polecenie głosowe, które może wydać użytkownik, aby sterować funkcjonowaniem zestawu słuchawkowego. Na przykład „Answer”, aby odebrać połączenie. Jest to także możliwość włączenia poleceń głosowych wydawanych systemom na smartfonach, na przykład Siri, Google Now lub Cortana.

voice guidance | komunikaty głosowe

Komunikaty z urządzenia Jabra, które pomagają w korzystaniu z urządzenia.

Voice over IP phone (VoIP) | telefon VoIP

Technologia stosująca Internet do komunikacji prze telefon lub wideokonferencję.

wearing style | sposób noszenia

Styl, w którym można nosić urządzenie dźwiękowe Jabra. Na przykład „wokół szyi”, „wokół ucha”.

wide-angle | szeroki kąt

Odnosi się do widoku, który jest szerszy niż zwykle. Może odnosić się do określonego obiektywu kamery przeznaczonego do widoku szerokokątnego lub do powstałego filmu lub obrazu, na przykład: „to jest szerokokątne ujęcie produktu."

Wideband | szerokopasmowy

Jakość dźwięku o wysokiej rozdzielczości (High Definition). Technologia rozmów, która przenosi dane głosu w szerszym paśmie częstotliwości. Najczęściej zwana „dźwiękiem HD”.

wind noise reduction | redukcja szumu wiatru

Technologia mikrofonu, która ogranicza szum z otoczenia wytworzony przez wiatr.

wireless | bezprzewodowe

Odnosi się do urządzenia, które nie wykorzystuje kabli, ale stosuje technologię bezprzewodową, taką jak Bluetooth lub DECT, aby połączyć się do źródła dźwięków, np. telefonu lub muzyki.

wireless charging enabled | możliwość bezprzewodowego ładowania

Odnosi się do zgodności urządzenia z podkładkami do ładowania bezprzewodowego, gdy urządzenie jest umieszczone na podkładce do ładowania bezprzewodowego, która jest podłączona do źródła zasilania. Nie jest wymagane podłączenie urządzenia za pomocą kabla, aby je naładować.

wireless range | zasięg łączności bezprzewodowej

Maksymalna odległość, dla której zapewniona jest łączność bezprzewodowa z urządzeniem. Na przykład zakres bezprzewodowy wynosi 30 metrów / 100 stóp.

ZoomTalk

Technologia Jabra, które rozpoznaje głos człowieka w odgłosach otoczenia wokół tego głosu.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Wejdź na stronę wsparcia