chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
SUPPORT

{{selectedGroup.productName}}
SUPPORT

Färg:
Artikelnummer:
Modellnummer:
ENC090 (USB-A), ENC091 (USB-C)
Köp nu Läs mer

finns i följande varianter Filtrera innehållet genom att välja produktvariant

Hej,
Hur kan jag hjälpa dig idag?

Jabra Link 950 hjälper till att öka produktiviteten genom att låta dig använda ett headset, antingen med enbart bordstelefonen eller med en bordstelefon och en datortelefon.

Gå till länken nedan för att hitta en lista med Jabra-headset som är kompatibla med Jabra Link 950. Listan kommer att uppdateras i takt med att vi introducerar nya headset på marknaden:

Se kompatibilitetssidan för Jabra Link 950
Inga resultat hittades
Ladda ner programvara
Ladda ned Jabra Direct till datorn. Använd den för att uppdatera och anpassa {{group.productName}}.
Versionsinformation för {{group.productName}}

Vägledning om hur du uppdaterar [FamilyName] finns i Hur uppdaterar jag firmwaren på min Jabra-enhet via Jabra Direct.

Firmware

Programvara

Serienummer

Hitta din produkts serienummer innan du kontrollerar garantin

Produktregistrering och garanti