chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Nyheter och pressmeddelanden

Medieförfrågningar

FRÅGOR FRÅN SVENSK MEDIA

Sandra Gaye

Spotlight PR

Visa e-post

+46 (0) 73 596 18 70

Globala mediafrågor

Claus Fonnesbech

Head of PR & Earned Media

Visa e-post

+45 4575 9189

+45 2588 4107

Globala pressmeddelanden