chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabras policy för utgående produkter

Som marknadsledande inom professionell affärskommunikation strävar Jabra ständigt efter att innovera och utveckla framtidssäkra ljudlösningar för att stödja våra kunders framtida behov av kommunikation.

Det är en långsiktig strategi för Jabra att se till att vår produktportfölj innehåller flexibla och kostnadseffektiva plattformar som är framtagna med framtiden i åtanke. En väsentlig del av detta är nedläggningen av äldre produkter när nya produkter som är mer framtidssäkrade blir tillgängliga för våra kunder.

När vi har tagit beslutet att lägga ner en produkt eller produktserie kommer vi att utannonsera sista tillverkningsdatum minst tre till sex månader före det datum då den slutar tillverkas (tidpunkten för utannonsering beror på regionala skyldigheter), för att tillgodose våra kunders strategier för produktplanering. Produktserier som utannonseras med ett sista tillverkningsdatum kommer att säljas kommersiellt så länge Jabras och Jabras partners lager räcker.

När den sista enheten är såld startar produktunderhållsperioden, som fortsätter fram till slutet av produktgarantin. När produktgarantin är slut har produkten utgått ur vårt sortiment.

Jabra strävar efter att göra migrationen så enkel som möjligt genom att ge aktuell information och föra en dialog kring övergången och viktiga datum. Vi har utvecklat denna policy för utgående produkter för att hjälpa våra kunder migrera till Jabras nya, framtidssäkra ljudlösningar.

 

Definition av termer

Sista tillverkningsdatum:När det sista tillverkningsdatumet nås kommer Jabra inte längre att tillverka den specifika produktserien eller produkten. Den kommer fortfarande att säljas kommersiellt så länge Jabras och Jabras partners lager räcker.
Produktunderhållsperiod:Jabra fortsätter ge samma kundsupport efter produkten har slutat tillverkas som när den fortfarande såldes. Produktunderhållsperioden startar så fort produkten har slutat tillverkas och pågår fram till produktgarantin är slut. Det går att köpa tillbehör under hela denna period.
Utgående produkter:En produkt har utgått ur vårt sortiment efter produktunderhållsperioden. Efter detta datum är produkten föråldrad och den förbättras, repareras, underhålls och stöds inte längre.