chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Programvara, appar och tjänster

Jabra erbjuder ett utbud av programvara och tjänster som hjälper dig att få ut mesta möjliga av våra headset.

Software

 

Visa mer
Jabra Direct
Jabra Xpress
Software

 

Visa mer
App

 

Visa mer
Jabra Sound+