chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabras nätbutik

Vanliga frågor

För hjälp med din beställning från Jabra Store kontaktar du Jabras support med hjälp av informationen nedan:

Måndag–fredag kl. 10:00–20:00 CET

Telefon: +46 8 502 800 88