chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Framtidens teknik.
Inför framtiden.

Teknik förändrar världen. Vi vill att den ska förändra världen till det bättre. För att vara en del av förändringen är vi fast beslutna att bygga framtidens teknik på ett sätt som inte sker på bekostnad av miljö och samhälle.

En del av förändringen

Hållbarhetsmålen förklarar vilken förändring vi behöver uppnå som samhälle och vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete. Vi påverkar särskilt 5 hållbarhetsmål.

UN Goal 3: Good health and well-being
UN Goal 8: Decent work and economic growth
UN Goal 9: Industry, innovation and infrastructure
UN Goal 12: Responsible consumption and production
UN Goal 13: Climate action

På rätt väg

Vi är inte på ruta ett. Vårt hållbarhetsarbete bygger på en stabil grund av att ta hänsyn till socialt och miljömässigt ansvar i allt vi gör, vilket erkänns av flera ledande hållbarhetsstandarder och organisationer.

Engagerad medlem av UN Global Compact sedan 2010 (GN Group)

Rankad bland de bästa 28 % för hållbarhet av EcoVadis

100 % av nya förpackningar är FSC-certifierade från och med 2021

30+ produkter är TCO-certifierade

AA i betyg på miljö, socialt och styrning (GN Group)

Vi följer inte, vi leder

Vi bygger på det som har fungerat förut och fokuserar på tre områden där vi har störst inverkan

1

Hållbar design

Design som påverkar vår upplevelse, inte vår miljö.

Läs mer
2

Dekarbonisering

Att minska vårt koldioxidavtryck så snabbt som vetenskapen kräver

Läs mer
3

Leverantörskedjeansvar

Att skydda mänskliga rättigheter i hela vår värdekedja

Läs mer
Portrait of Nicolai Alexandrowski Jabra Logo

“At Jabra, sustainability is more than just a buzzword; it’s an important value embedded in our culture, operations, and product design. At the intersection of technology and sustainability, the circular economy empowers us to unlock new possibilities. Through sustainable design and innovative business models, we can pave the way for a circular ecosystem, in which we reduce waste, promote second life, and enable customers to reduce their impact on the environment too.”

— Nicolai Alexandrowski – Sustainability Manager

Arbetet slutar aldrig

Ladda ner vårt moderbolags senaste integrerade årsredovisning för mer information om hur vi prioriterar hållbarhet på alla nivåer, vid varje chans vi får.

Ladda ner årsredovisningen för 2023 Hämta

Rapporter och resurser

Visa allt

Product-related certificates

Product specific LCAs

Visa allt

LCA Elite 10 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Elite 8 Active Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve2 85 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve2 75 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve2 65 Flex Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve2 65 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve2 55 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve2 50 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve2 Buds Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve2 40 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve2 30 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve 75 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve 65 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve 40 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Evolve 20 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA PanaCast 50 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Speak2 75 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Speak2 40 & 55 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Speak 750 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA PanaCast 50
Video Bar System Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA PanaCast 20 Certificate

Ladda ned (PDF)

LCA Perform 45 Certificate

Ladda ned (PDF)

Infographic (Elite 10)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Elite 8 Active)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve2 85)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve2 75)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve2 65 Flex)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve2 65)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve2 55)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve2 50)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve2 40)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve2 30)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve2 Buds)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve 75)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve 65)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve 40)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Evolve 20)

Ladda ned (PDF)

Infographic (PanaCast 50
Video Bar System)

Ladda ned (PDF)

Infographic (PanaCast 50)

Ladda ned (PDF)

Infographic (PanaCast 20)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Speak 750)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Speak2 75)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Speak2 55)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Speak2 40)

Ladda ned (PDF)

Infographic (Perform 45)

Ladda ned (PDF)

TCO certificates

Visa allt

TCO Biz 2300

Ladda ned (PDF)

TCO Elite 4

Ladda ned (PDF)

TCO Elite 5

Ladda ned (PDF)

TCO Elite 8 Active

Ladda ned (PDF)

TCO Elite 10

Ladda ned (PDF)

TCO Elite Flex

Ladda ned (PDF)

TCO Engage 40

Ladda ned (PDF)

TCO Engage 50 II

Ladda ned (PDF)

TCO Engage 55/65/75

Ladda ned (PDF)

TCO Evolve2 30

Ladda ned (PDF)

TCO Evolve2 40

Ladda ned (PDF)

TCO Evolve2 50

Ladda ned (PDF)

TCO Evolve2 55

Ladda ned (PDF)

TCO Evolve2 65

Ladda ned (PDF)

TCO Evolve2 65 Flex

Ladda ned (PDF)

TCO Evolve2 75

Ladda ned (PDF)

TCO Evolve2 85

Ladda ned (PDF)

TCO Evolve2 Buds

Ladda ned (PDF)

WEEE policy

Ladda ned (PDF)

Compliance and CMRT

CMRT and CRT report

Ladda ned

Ecovadis Rating Details

Ladda ned (PDF)

ISO certifications

Visa allt

GN (Audio) ISO 14001 Certificate

Ladda ned (PDF)

GN (Audio) ISO 45001 Certificate

Ladda ned (PDF)

GN (Audio) ISO 9001 Certificate

Ladda ned (PDF)

Policies

GN Audio Code of Conduct

Ladda ned (PDF)

GN Audio Quality Policy

Ladda ned (PDF)

GN Supplier Code of Conduct

Ladda ned (PDF)

GN Ethics Guide

Ladda ned (PDF)

GN Sustainability Policy

Ladda ned (PDF)

GN Modern Slavery and Human Trafficking
in the Supply Chain Policy

Ladda ned (PDF)

RBA statement

Läs mer

God hälsa och välmående

Våra produkter är designade för att ge ett roligare och friskare liv, oavsett vad du använder dem till, i allt från rörelsesensorer för konditionsspårning till hörselskydd med PeakStop™.

På Jabra följer vi strikt bestämmelserna om kemiska och farliga ämnen. Vi skyddar våra anställda och garanterar en säker arbetsmiljö för alla.

Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

Vi har höga interna standarder för rättvisa och vi arbetar nära alla våra leverantörer för att säkerställa att mänskliga rättigheter och arbetsrätten alltid skyddas. Vi gör regelbundna genomgångar och med vårt engagemang för FN:s Global Compact ser vi till att alltid hålla högsta möjliga standard.

Industri, innovation och infrastruktur

Vi ligger långt fram i teknologins framkant och utvecklar teknik och tjänster för framtiden, där vi ständigt förnyar vår väg till ett mer hållbart sätt att göra saker. Vi inser effekterna som stora företag kan ha på miljön och söker aktivt nya sätt att göra saker för att begränsa den effekten.

Ansvarsfull konsumtion och tillverkning

Vi gör ständigt genomgångar och utvärderar alla material och processer vi använder för att bygga våra produkter. Vi har en stabil uppsättning policyer och praxis inom områden som konfliktmineraler, ansvarsfulla inköp och antikorruption. Vi är duktiga på att upprätthålla våra höga standarder i hela vår värdekedja.

Klimatåtgärder

Vi arbetar ständigt för att minska vårt koldioxidavtryck genom att effektivisera alla aktiviteter och öka effektiviteten i både tillverkning och distribution. Förutom detta utvecklar vi produkter som hjälper andra att göra samma sak – att använda vår videokonferens är upp till 92 % mer klimatvänligt än att ha fysiska möten*.

* ”Climate footprint of a video meeting using Jabra PanaCast and comparison to face-to-face meeting” – 2.0 LCA Consultants för GN (2019)

Ansvarsfull återvinning av produkter

På GN tror vi på kraften i cirkulär ekonomi. Våra produkter är designade med värdefulla material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas, vilket minskar både e-avfall och trycket på vår planet.

Men vi kan inte göra det ensamma. Vi behöver din hjälp för att säkerställa att dessa material hittar tillbaka till ett kretslopp istället för att hamna på soptippar.

För att underlätta denna process har vi integrerat en enkel lösning för dig. Genom att klicka på länken dirigeras du till Google Maps, där du kan hitta närmaste återvinningsanläggningar för e-avfall i ditt område.

På så sätt kan du vara säker på att din produkt kasseras på rätt sätt.