chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Allmän integritetspolicy

Jabra stödjer skyddet av konsumenternas integritet på Internet och principerna om offentliggörande och rättvis informationspraxis. Din integritet på Internet är av högsta prioritet för oss. Jabra respekterar dina integritetsval. Om du delar personuppgifter med Jabra, kommer uppgifterna att behandlas enligt denna policy. Jabra uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy och de som finns på alla webbplatser du besöker. Nedan följer en sammanfattning av Jabras integritetspolicy på Internet, inklusive typer av och användningsområden för personuppgifter som lämnas till Jabra. Denna integritetspolicy förklarar hur Jabra behandlar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är i relation till Jabras insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter. Observera att om du har fått ett specifikt integritetsmeddelande från Jabra så hittar du specifik information om lösningen du använder.

Personuppgiftsansvarig

Hänvisningar i denna integritetspolicy till "Jabra", "vi", "oss" eller "vår" innebär GN Audio A/S (ett företag registrerat i Danmark). Vi kontrollerar hur dina personuppgifter samlas in och i vilka syften dina personuppgifter används av GN Audio och är "personuppgiftsansvariga" i enlighet med tillämplig europeisk lagstiftning om dataskydd (GDPR). Vi är en del av en företagskoncern (vår koncern"), som omfattar enheter i flera länder som du kan se på vår webbplats www.jabra.com. Den enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (kallas formellt för personuppgiftsansvarig) är:

GN Audio A/S

Lautrupbjerg 7; DK-2750 Ballerup; Danmark; Reg. nr. 1506 9511
Telefon: +45 45 75 88 88; Webbplats: www.jabra.com

Dataskyddsombud

Om du har frågor eller funderingar som rör dataskydd är du alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) via detta formulär eller på telefon: +45 45 75 00 00

Personuppgifter vi samlar in om dig

för att identifiera dig, antingen direkt eller i kombination med annan information vi innehar. Dina personuppgifter kan t.ex. omfatta ditt namn, dina kontaktuppgifter, information om köp eller om hur du använder våra webbplatser och appar eller hur du interagerar med oss. Vi samlar in personuppgifter från dig när du t.ex. använder våra webbplatser, appar eller tjänster eller kontaktar oss.

Uppgifterna vi samlar in

Vi samlar in och behandlar följande informationskategorier om dig:

 1. Kontaktuppgifter
  När du skapar ett konto på vår webbplats eller när du köper våra produkter behöver vi ditt namn, adress och land, för att kunna skicka produkterna till dig. Vi behöver även din e-postadress för att skicka orderbekräftelser och -uppdateringar till dig. Vi samlar även in ditt telefonnummer för att kontakta dig om du inte är hemma när produkterna levereras till din adress. Det kan finnas andra skäl för oss att behöva kontakta dig, som när du använder vår globala tekniska support och när du deltar i våra tävlingar, eller om du är en kontaktperson åt en affärspartner.

 2. Kommunikationen du utbyter med oss
  När du kontaktar oss, eller när vi svarar på olika typer av förfrågningar, samlar vi in e-postadresser, brev, samtal, meddelanden eller chattar. Jabras webbplats erbjuder kvalificerade återförsäljare verktyg med vilka de kan skräddarsy presentationer av onlineprodukter för att göra det enklare att komma åt information som är mest intressant för deras kunder. När du skapar ett personligt produktprofilskonto, så skapar du ett användarnamn och lösenord åt dig själv för framtida åtkomst till din profil, och du förser Jabra med personliga kontaktuppgifter som ditt namn, adress, telefon och e-postadress. Ditt användarnamn, lösenord och dina personuppgifter kommer inte att delas med andra organisationer.

 3. Användar-ID och lösenord
  Ger dig tillgång till dina profilområden i våra webbutiker.

 4. Information om betalningar
  När du köper produkter på Jabras webbplatser, samarbetar vi med en betalningsleverantör från tredje part. Vi kommer inte att ha tillgång till din betalningsinformation, så här hänvisar vi dig till betalningsleverantörens integritetspolicyer.

 5. FoU-tester
  Vårt användarupplevelseteam genomför undersökningar och analyser för att ge dig bättre produkter i framtiden. Om du deltar frivilligt i ett av dessa tester, ber vi dig att underteckna ett samtyckesbrev som specificerar syftet och vilka uppgifter vi samlar in. I normala fall samlar vi in dina kontaktuppgifter (se A) liksom uppgifter relaterade till testet ifråga. Detta kan vara åsikter, tolkningar, preferenser, biometriska data och träningsstatistik. Dessa uppgifter kommer att pseudonymiseras innan de delas inom projektgruppen och kommer att anonymiseras när projektet inte längre behöver komma tillbaka till dig (dvs när den nya produkten har lanserats).

 6. Användning av datacookies
  Som många andra använder Jabra cookies. Cookies gör det möjligt för oss att ge en bättre användarupplevelse, så alla funktioner på Jabras webbplatser är beroende av användningen och lagringen av cookies. Du kan se vår policy på vår webbplats.

 7. Internetprotokollrapportering
  Jabra använder din IP-adress (Internetprotokolladress) för att övervaka webbplatsens trafik och hjälpa till att diagnostisera problem med vår server. Vi använder inte IP-adresser för att identifiera användare personligen. Jabra använder dock en loggfil med IP-adresser för att fastställa vilka områden av vår webbplats besökare gillar baserat på mängden trafik och aggregerade geografiska data. Denna information används för att bättre förbereda webbplatsens framtida innehåll och design baserat på användarnas intressen.

 8. Appar
  Här hänvisar vi dig till vår integritetspolicy för applikationer, som du hittar på våra webbplatser och i apparna.

 9. Opt-out och avregistrering
  Vi ger användarna möjligheten att avstå från att få ytterligare kommunikation från Jabra när de får e-postmeddelanden. I slutet av varje e-postmeddelande står information om hur man avregistrerar sig och tas bort från e-postlistans databas. Jabra ger användare alternativet att när som helst kontakta Jabra för att ta bort sin information från vår databas eller för att sluta få elektroniska meddelanden i framtiden.

 10. Känsliga personuppgifter
  Vi samlar även in känsliga uppgifter enligt definitionen i EU:s GDPR. För Jabra är känsliga uppgifter relaterade till våra sportprodukter, som kategoriseras som träningsstatistik (dvs hälsodata). Dessutom använder vi känsliga uppgifter i FoU i form av biometriska data och data om mänsklig ras.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in antingen direkt från dig, som vid produktregistreringen, anställningsansökan eller andra processer där du låter Jabra samla in, behandla och lagra dina uppgifter, eller så samlas uppgifter in från dig via partners eller dotterbolag där du har gett dem samtycke till detta. När du exempelvis beställer produkter på Jabra.com hanteras betalningsprocessen av en tredje part som specialiserar sig på dessa transaktioner. Vi får endast reda på uppgifter som använts för att skicka produkterna du betalat för till dig. Personuppgifter kan även samlas in från tredje parter såsom LinkedIn och Facebook. Slutligen kan uppgifter samlas in utan din vetskap, som enhetsspecifik information (dina mobila enheters unika enhets-ID eller laptop-ID, typen av enhet du använder, din enhets IP-adress, Bluetooth-namn, Bluetooth MAC-adress och ditt operativsystem). Syftet med att samla in denna sista kategori är för att optimera headsetljudet och ge dig bästa möjliga användarupplevelse när du besöker våra webbplatser.

Jabra samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 16 år. Vi lockar inte heller barn att avslöja sina personuppgifter med hjälp av särskilda priser eller spel. Besökarna på Jabras webbplats måste vara minst 18 år för att delta i tävlingar eller giveaways online som Jabra sponsrar. Jabra uppmuntrar föräldrar att delta aktivt i sina barns Internetupplevelser. Om Jabra får reda på att företaget har fått tag i personuppgifter om barn under 16 år, kommer informationen att raderas från databasen.

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Jabra begränsar sin insamling, lagring och behandling av personuppgifter till situationer med specifika syften. Med hänvisning till EU:s dataskyddslag (GDPR) har vi listat de mest relevanta syftena och den rättsliga grunden tillsammans med några av de aktiviteter som är förknippade med dessa syften: Vi behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

EU GDPR, artikel 6.1.a (samtycke) används när du aktiverar opt-in-funktionen i våra appar, registrerar dig till våra e-postmeddelanden, ger oss feedback, osv. Här ger du oss ditt samtycke till att samla in och behandla relevanta personuppgifter och/eller till att skicka e-post till dig.

EU GDPR, artikel 6.1.b (nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Jabra) används när det är nödvändigt för Jabra att ha dina personuppgifter för att skicka produkter till dig (dvs beställa på Jabra.com), hjälpa dig med vår service och support, osv.

EU GDPR, artikel 6.1.c (nödvändig för Jabra att fullgöra en rättslig förpliktelse). Den rättsliga förpliktelsen kan vara relaterad till skatter och tullavgifter, men det kan också finnas andra orsaker till att Jabra är skyldig att leverera personuppgifter till myndigheterna.

EU GDPR, artikel 6.1.f (nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen) används när vi samlar in information (kallas ovan "enhetsinformation", "appnummer" och "logginformation") om de tjänster du använder och hur du använder dem. Detta gör att Jabra kan identifiera behovet av att förbättra befintliga appar och utveckla nya applikationer. Vi samlar in dessa uppgifter för att tillhandahålla, upprätthålla, skydda och förbättra tjänsterna. Som tidigare nämnts kan detta vara information om funktioner som används, hur ofta de används och i vilket sammanhang de används.

EU GDPR, artikel 9.2.a (uttryckligt samtycke) används när du aktiverar opt-in-funktionen i våra appar. Jabras träningsstatistik är en form av hälsodata och därmed känsliga uppgifter. När du aktiverar denna funktion förser du oss genast med relevant hälsodata och du ger oss ditt samtycke till att samla in dessa personuppgifter. Det kan också vara i relation till projekt där samtycke har lämnats för att få biometriska data i FoU-syfte.

Mottagare av personuppgifter

Jabra begränsar i allmänhet delningen av dina personuppgifter och alltid endast i den utsträckning det är nödvändigt. Jabra kommer under inga omständigheter att sälja dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer endast att delas när informationen behövs för arbetet och endast för att uppfylla ovannämnda syften. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med leverantörer, affärspartners och återförsäljare som vi samarbetar med i vår verksamhet (dvs tjänsteleverantörer, teknisk support, leveranstjänster och finansinstitut); andra samarbetspartners (t.ex Internetleverantörer); koncerner; och/eller offentliga myndigheter.

Vissa affärspartners och leverantörer behandlar personuppgifter på uppdrag av Jabra och får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med instruktionerna från Jabra och i enlighet med denna integritetspolicy och eventuella andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder Dessa tredje parter får inte behandla dina personuppgifter för egna ändamål. Jabra kommer endast att lämna ut eller överföra dina personuppgifter till dessa tredje parter så att de kan använda dina personuppgifter för egna ändamål om det överensstämmer med gällande lag eller med förhandsgodkännande från dig.

Jabra är en del av GN-koncernen, som har enheter över hela världen. En del av dina personuppgifter överförs över vissa länder och enheter i samband med olika leveranser, tjänster, projekt, uppdrag, osv. Observera att vi generellt använder samma system i hela Jabra.

Överföring till länder utanför EU/EES

Jabra är som sagt en del av GN-koncernen, som har enheter över hela världen. Jabra behandlar personuppgifter på sina egna servrar runt om i världen och använder samma IT-tjänster i hela koncernen, så Jabra kan behandla dina personuppgifter på IT-tjänster som ligger utanför landet du bor i och utanför Europa. Om vi överför personuppgifter till länder utanför EU/EES kommer överföringarna endast att ske för de specifika syften som nämns ovan, och vi kommer alltid att se till att lämpliga skyddsåtgärder är på plats vid sådana överföringar enligt nedan, antingen: (a) Om landet/länderna enligt Europeiska unionens kommission har en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter, eller använder organisationer som är certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield; eller (b) Om landet/länderna inte har en tillräcklig skyddsnivå av personuppgifter enligt Europeiska unionens kommission, kommer Jabra att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för överföringen, antingen genom att använda "Model Contracts for the Transfer of Personal Data to Third Countries" som Europeiska unionens kommission har publicerat, eller annat avtal som har godkänts av de behöriga myndigheterna. Du kan få mer information om kontraktet/avtalet genom att kontakta oss.

Lagringspolicy

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ovan beskrivna syftena och överensstämmer med minsta lagringsperiod enligt gällande lag. I allmänhet innebär detta att vi behåller uppgifter under en minimitid och uppgifter kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in.

Återkallande av samtycke

Vi informerar dig härmed om att, när behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att detta inte påverkar Jabras behandling av dina personuppgifter som skett fram till dess att du återkallade samtycket. Vi uppmuntrar dig att använda opt-out eller avregistrera dig när samtycket återkallas, men du kan även återkalla ditt samtycke genom att skriva direkt till vårt dataskyddsombud, se ovan.

 • Dina rättigheter
  Vi vill informera dig om att Jabra har vidtagit alla nödvändiga och betryggande steg för att skydda dina personuppgifter och säkerställa dina rättigheter som registrerad. Observera att det kan finnas fler villkor eller begränsningar till dessa rättigheter än vad som anges nedan.

 • Rätt till åtkomst
  Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter som vi har behandlat om dig och ytterligare information i samband med behandlingen.

 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som vi har lagrat om dig rättade. Det inkluderar slutförandet av ofullständiga personuppgifter.

 • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
  Under vissa omständigheter har du rätt till radering, vilket innebär att om du ber om det så kommer vi att radera lagrade personuppgifter om dig innan vi normalt tar bort dem.

 • Rätt att göra invändningar
  Under vissa omständigheter har du rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter som gäller dig. Du har en ovillkorlig rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte.

 • Rätt till begränsning
  Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa vår behandling av personuppgifter som gäller dig.

 • Rätt till dataportabilitet
  Under vissa omständigheter har du rätt att få ut de personuppgifter som gäller dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, och rätt att få dina personuppgifter överflyttade till en annan personuppgiftsansvarig.

Utöva dina rättigheter

Du kan vidta åtgärder för att utöva dina rättigheter här. Observera att det kan finnas fler villkor eller begränsningar till dessa rättigheter än vad som anges ovan. Det är därför inte säkert att du till exempel har rätt till dataportabilitet i det specifika fallet - det beror på de specifika omständigheterna för behandlingsaktiviteten.

Säkerhetsåtgärder

Jabra är fast beslutna att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst eller obehörig ändring, utlämning eller förstörelse av information som vi innehar. Speciellt när du registrerar din enhet så krypterar vi datakommunikation med SSL, vi ser över vår praxis för samla in, lagra och behandla information, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst till system, och vi begränsar åtkomsten till personuppgifter till Jabras anställda, leverantörer och säljare som behöver känna till informationen för att kunna behandla den åt oss, och som lyder under strikta avtalsförpliktelser och kan komma att disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller sina skyldigheter.

Lämna in klagomål

Om du vill lämna in klagomål rörande Jabras behandling av dina personuppgifter ska du kontakta din DPO (kontaktuppgifterna står ovan, i avsnitt 2). Observera att du dessutom har rätt att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten ifall du har klagomål som vi inte kan lösa.

Danska dataskyddsmyndigheten (Datatilsynet)
Borgergade 28, 5; DK-1300 KBH K; Danmark
Telefonnummer: +45 33 19 32 00; E-postadress: dt@datatilsynet.dk Webbplats: www.jabra.com

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy uppdateras regelbundet och vid behov på grund av ändringar i gällande lagar och förordningar. Vi lägger till alla ändringar av integritetspolicyn på den här webbplatsen och meddelar dig genom att uppdatera denna integritetspolicy som en del av en allmän applikationsuppdatering. Om ändringarna av denna integritetspolicy anses vara väsentliga och betydande kommer du uttryckligen att informeras om detta.

Ansvarsbegränsning

 • Bluetooth®-märket, ordet och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Audio A/S sker under licens.
 • Dolby och double-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories