chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

GN-koncernens varumärken

Jabra och andra varumärken från GN-koncernen som används på denna webbplats är varumärken som tillhör GN Audio A/S och/eller dess filialer ("GN-koncernen"). Obehörig användning av GN-koncernens varumärken kan vara ett brott mot gällande varumärkeslagar.

Följande är en icke uttömmande förteckning över GN-koncernens varumärken:

 • 360° Services
 • A Jabra Wireless Production
 • Beat Your Best
 • Biz
 • Boost
 • Classic
 • Dial
 • Discover Freedom
 • Drive
 • EarGels
 • EarWing
 • Eclipse
 • Enhance
 • Evolve
 • Freeway
 • GN
 • GN-logotypen
 • GN Making Life Sound Better
 • Go
 • Halo Fusion
 • Halo Smart
 • Halo Free
 • Hands Free Zone
 • IntelliTone
 • Jabra
 • Jabra-logotypen
 • Jabra soundbar-logotypen
 • Easycall
 • Easygo
 • Easyvoice
 • Intelligent Call Transfer
 • Multi Use
 • JX10
 • JX10 Cara
 • Motion
 • Motion Office
 • Motion UC
 • Move
 • MPA
 • Multipoint
 • Noise Blackout
 • PeakStop
 • Play
 • Power Nap
 • Pro
 • Revo
 • Rhytm
 • Rox
 • SafeTone
 • Solemate
 • Speak
 • Sport Coach
 • Sport Life
 • Sport Pace
 • Sport Pulse
 • Sport Rox
 • Stealth
 • Step
 • Storm
 • Style
 • Supreme
 • Supreme UC
 • Surefit
 • Tour
 • TrackFit
 • Vega
 • Voice
 • Voice Announcement
 • Vox
 • Wave
 • You’re ON
 • ZoomTalk

Om ett varumärke saknas i förteckningen ovan innebär det inte att det inte är ett varumärke eller annan immateriell rättighet som tillhör GN-koncernen.

Våra allianspartners varumärken

Övriga varumärken (som inte tillhör GN-koncernen) som används på denna sida tillhör sina respektive ägare och GN-koncernen hävdar inga rättigheter i dessa varumärken:

 • 3CX och 3CX-logotypen är registrerade varumärken som tillhör 3CX Software Ltd. i USA, Europa och andra länder.
 • Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent och Alcatel-Lucent-logotyperna är varumärken som tillhör Alcatel-Lucent och/eller dess filialer.
 • Avaya och Avaya-logotypen är varumärken eller servicemärken, registrerade eller inte, som tillhör Avaya World Services Inc, och all användning av dessa märken av GN Audio A/S sker under licens.
 • Bluetooth®-märket, ordet och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.
 • Cisco är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco och/eller dess filialer.
 • Dolby och double-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
 • IBM är ett varumärke som tillhör International Business Machines Corporation ("IBM") i USA och andra länder.
 • Microsoft, Encarta, MSN och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och eller andra länder.
 • Mitel är ett registrerat varumärke som tillhör Mitel Networks Corporation eller dess dotterbolag.
 • Polycom är ett varumärke som tillhör Polycom Inc.
 • ShoreTel®, ShoreCare®, ShoreGear®, ShoreWare® och ControlPoint® är registrerade varumärken som tillhör ShoreTel, Inc. i USA och/eller andra länder. ShoreTel-logotypen och Shorephone™ är varumärken som tillhör ShoreTel, Inc. i USA och/eller andra länder.
 • Snom är ett varumärke som tillhör Snom Technology AG.
 • Swyx är ett varumärke som tillhör Swyx Solutions AG.
 • Toshiba är ett varumärke som tillhör Toshiba och/eller dess filialer.
 • Unify är ett varumärke som tillhör Unify, Inc.
 • Yealink är ett varumärke som tillhör Yealink, Inc.

Allmänt

Om du har några frågor rörande denna information kan du kontakta IPR Group.

Denna information uppdaterades den 15 juli 2016.