chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra Xpress

Gjort för att öka produktiviteten med headset som alltid är uppdaterade Uppgradera din verksamhet med smarta, säkra och kostnadsfria analys- och hanteringsverktyg för headset.

Få tillgång

Få åtkomst


Ladda ner Jabra Xpress

Du är nu på väg att sätta igång med den lokala versionen av Jabra Xpress 2.0. Observera att Jabra Xpress 2.0 kan installeras på din egen server eller i en annan miljö såsom ditt eget moln, AWS eller liknande molntjänst. Genom att använda den lokala versionen styrs all kommunikation mellan Jabra Xpress 2.0 och Jabras enheter av ditt företag och bakom din brandvägg.

Så aktiverar du Jabra Xpress 2.0 lokalt:

Steg 1. Ladda ner och installera Docker-behållaren för Jabra Xpress

Ladda ner Docker-behållare
Knappen öppnar ett nytt fönster

Steg 2. Uppdatera och installera

  • Lägg till serverdelens webbadresser för Analytics, Manifest och Firmware till Jabra Xpress 2.0.
  • Installera Jabra Direct 2.0.
  • Uppdatera Docker-behållarens version för de Jabra-enheter du vill hantera.

 

Jabra Direct displayed on the screen

 

 

Windows logo

Windows

Apple logo

macOS

Linux logo

Linux

Se mer

Jabra Xpress for Linux OS

Start

 

 

Ladda ned


Ladda ned datablad (PDF)


Jabra Xpress för Linux

Starta

Produktsupport

Supportinnehåll, inklusive bruksanvisningar, FAQ:s, instruktionsfilmer, med mera.