chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Ingenjörskonst

För allt livet för med sig

Livet har för vana att bjuda på överraskningar. Våra ingenjörer säkerställer att vår teknik inte ska göra det.

Vi på Jabra utvecklar våra produkter att först och främst passa det mänskliga örat så väl som möjligt. För att uppnå detta har vi inte bara gjort användbarheten till en central del i vår designprocess, utan också gjort raketforskning av den.

I steg efter steg under utvecklingen av våra äkta trådlösa öronsnäckor har vi kombinerat vår forskningsorienterade designmetod med extrem produktminiatyriseringen och integrering. Det har gjort det möjligt för varje generation av äkta trådlösa produkter att passa fler människor och göra det bekvämare och säkrare.

Morten Lunde, senior UX-designer

Bra är inte gott nog

Testa, testa, testa. Lära oss, lära oss, lära oss. Testa lite mer. Kontrollera kvaliteten. Kontrollera igen. Upprepa från början. Det är inte konstigt att vi är besatta av testning och kvalitetskontroller. Vårt interna forskningslabb har kvalitetssystemet ISO 17025 som grundsten. Det innebär att vi arbetar enligt mänsklighetens högsta standarder. Vi testar våra produkter och pressar dem till gränsen under utvecklingen. Sen testar vi dem igen och igen när de rullar ut från produktionslinjen. Kvalitet? Klart.

Vi bryr oss om allt

Vår produkter innehåller en massa mycket komplex ingenjörskonst. Ta till exempel bullerdämpning och brusreducering. I våra senaste bullerdämpande/brusreducerande system kombineras vibrationer i käkbenet med strålformningsteknik (strålformning riktar din röst mot mikrofonen). Därmed kan din fulla röst fångas upp oavsett om den konkurrerar med en puttrande och väsande gammal kaffemaskin eller kämpar mot en tjutande västanvind längs en trafikerad gata. Men vi bryr oss också om det lilla. Som vår senaste EarGel-form, som tog mer än två månader att fullända.

När vi för många år sen började titta på bättre ljudöverföring drevs vi av passion – vi såg ett behov och satte igång. Nu har det hela vuxit till ett banbrytande patenterat system, ett helt fantastiskt sådant, som förbättrar våra nya produkters samtalsprestanda exponentiellt.

Allan Mejlgren Von Bülow, senior ljudtekniker

Läs våra andra berättelser