chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra DaaS – Device As A Service

Få större köpkraft i dag

Skalbara lösningar för leasing får IT-budgeten att räcka längre

Snabbt kreditgodkännande Ger godkännande direkt
Flexibla leasingperioder Perioder på 24 till 60 månader
Valfri återlämning Möjlighet att lämna tillbaka enheter vid avtalsslut
Paketkostnader Möjlighet att inkludera kostnader för både maskinvara och tjänster

Fördelar med leasing jämfört med inköp

Jämför planer:

Leasing

Inköp

OPEX-kostnad
CAPEX-investering
Plan för återlämning av produkter ingår
Ingen plan för återlämning av produkter ingår*
Försäkring ingår
Ingen försäkring
Uppdaterad teknik vid avtalsslut
Nya produkter köps separat
Fast periodvis kostnad
Direkt kostnad på hela beloppet

*Om inte köpt separat

Få IT-budgeten att räcka längre

Tillgodose morgondagens behov för hybridarbete

Fokusera på framtiden

Häng med i utvecklingen av ljud- och videoinnovation genom att uppgradera eller förnya din maskinvara med Jabra DaaS

Ekonomisk flexibilitet

Frigör kapital och fokusera på helheten genom att säkra din IT-budget och sprida ut betalningar för Jabra-lösningar över 2–5 år för att maximera slutanvändarnas produktivitetsbehov

Bra för dig. Bättre för planeten.

Att lämna tillbaka produkter vid avtalets slut minskar miljöpåverkan och tiden som ägnas åt att hantera tillgångar

För alla enheter

Jabra DaaS finns för alla Jabra ljud- och videoenheter för företag och gör att du kan inkludera tjänster och programvarukostnader i samma paket

Framtidssäkra din investering

Säkerställer uppdaterade ersättningar av ljud- och videoenheter som uppfyller verksamhetsbehoven

85%
85 % av alla investerare hade miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekter i åtanke vid investering*
74%
74 % av alla distansarbetare har problem med IT vid möten**
68%
68 % fler än två tredjedelar av de småföretag som tillfrågades hade problem med kassaflöde***

*Source Gartner: The ESG Imperative: 7 Factors for Finance Leaders to Consider

** Source Gartner: How to Market to B2B Technology Buyers

***Source: Small Business Insights: Inflation is now the No.1 concern for small businesses

En personlig tjänst
just för dig

Återlämning ingår

En ansvarsfull lösning

Vill du minska påverkan på miljön? Med Jabra DaaS (enhet som en tjänst) kan du lämna tillbaka enheter i slutet av leasingperioden och vi tar hand om dem åt dig.

Mindre CAPEX mer OPEX

Säkra budgeten

Optimera planeringen av din IT-budget och dina utgifter genom att sprida ut betalningarna för Jabra-lösningar över 2–5 år.

Full täckning

Paketkostnader

Välj den täckning som passar dig med Jabra DaaS – tillgängligt för alla Jabras ljud- och videoenheter för företag, och inkludera Jabra Care och/eller Warranty+.

Leasingplan

Vi har den perfekta planen för dig

Ingen leasing

Finansiell leasing1

Operationell leasing2

Avtalstyp

Standardfaktura Leasingavtal Uthyrningsavtal

Användning av OPEX3 i stället för CAPEX4 för investering av utrustning

Återvinningstjänst ingår

Försäkring ingår

Alternativ för uppgradering i leasingavtal

Tidig uppdatering5, tillägg6

Uppdaterad teknik vid avtalsslut5

Fast periodkostnad

Snabbt kreditgodkännande

N/A

Alternativ att köpa ut produkt vid avtalsslut

N/A

Skattefördelar7

Begränsad

Möjlighet att finansiera både maskinvara och tjänster (t.ex. Jabra Care, Warranty+ med flera)

1Finansiell leasing – Ett avtal där produkter hyrs ut till en slutkund under en specifik tidsperiod. Slutkunden har möjlighet att köpa produkterna i slutet av avtalet

2Operationell leasing – Ett avtal där produkter hyrs ut till en slutkund under en specifik tidsperiod utan möjlighet för slutkunden att köpa produkterna i slutet av avtalet

3OPEX: Driftsutgifter (operational expenditure på engelska) är löpande kostnader för att driva en produkt, ett företag eller ett system

4CAPEX: Kapitalutgifter (capital expenditure på engelska) är de pengar som en organisation eller företagsenhet spenderar för att köpa, underhålla eller förbättra sina anläggningstillgångar

5Technology Refresh är en utbyteslösning som gör det möjligt för slutkunden att ersätta originalutrustning med den senaste Jabra-tekniken

6I leasingtillägget finns möjligheten att lägga till en ny lösning till det befintliga avtalet med en uppdatering av det periodiska betalningsbeloppet

7Skatteförmåner: För mer information, se lokala bestämmelser i ditt inköpsland

Jabra DaaS tillhandahålls via en tredjepartsleverantör.

Läs mer om våra tjänster

Våra tjänstekonsulter hjälper dig att hitta den bästa lösningen som passar din organisation.

Fyll i det här formuläret så hör vi av oss inom kort.

Behöver du teknisk support?

För produktsupport och garantirelaterade frågor finns våra supportsidor där du hittar bruksanvisningar, vanliga frågor, videor, kontaktuppgifter och annat.

Få hjälp nu

Behöver du teknisk support?

För produktsupport och garantirelaterade frågor finns våra supportsidor där du hittar bruksanvisningar, vanliga frågor, videor, kontaktuppgifter och annat.

Få hjälp nu