chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra Direct

Framtaget för att optimera och skräddarsy ditt headset Smart, säker och kostnadsfri samtalshantering för headset och konferensenheter.

Ladda ner till WindowsVersion 6.8 Ladda ner till macOSVersion 6.8

Jabra Direct displayed on the screen

 

Skräddarsy ditt headset

Jobbar du på kontoret, hemifrån, från ett café eller medan du pendlar? Alla har olika sätt att jobba på, och det är därför Jabra Direct ger dig möjligheten att justera dina ljudskyddsnivåer, medhörning och musikinställningar. Du kan till och med anpassa din ringsignal.


Ljudskyddsnivåer

Musikinställningar

Anpassa kontrollerna

Byt ringsignal
* Inställningarna kan variera beroende på headset

Kontrollera samtal från ditt headset

Jabra Direct möjliggör fjärrsamtalskontroll av datortelefoner. Det innebär att om du använder Microsoft Skype, Cisco Jabber, Avaya, osv., så kan du kontrollera samtal direkt via knapparna på ditt headset. Hur du arbetar, och hur du använder ditt headset, är upp till dig.

OS-versioner som stöds av Jabra Direct.

Windows 10 (32-bit & 64-bit och ARM)*
Windows 11 (32-bit & 64-bit och ARM)*
macOS (Intel + M-processorer)**

*För Windows-enheter krävs dessutom Microsoft.NET 4.7.2 Client Profile eller .NET 4.7.2 Framework Full.
** Vi stöder de tre senaste stora macOS-versionerna. Den äldsta större versionen kommer att tas bort vid släpp av en ny version av macOS.

Produktsupport

Supportinnehåll, inklusive bruksanvisningar, FAQ:s, instruktionsfilmer, med mera.