chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Headset för lagerarbetare

BlueParrott är ett av Jabras systermärken. Det är inriktat på bullerdämpande headset för lager och andra bullriga miljöer.

Lagerarbetare behöver kommunicera effektivt handsfree.

Du behöver ett headset som fungerar sömlöst med lagrets röststyrda enheter och appar för plockning och taligenkänning. Du behöver kristallklar kommunikation, oavsett hur mycket oväsen det är i bakgrunden. Du behöver ett headset som gör att du orkar hela arbetspasset.

BlueParrott-headset har allt detta – och lite till. Våra headset är konstruerade för att göra handsfree-kommunikationen effektivare än någonsin tidigare, med branschledande bullerdämpning, sömlös integration med mobila enheter och imponerande funktioner och tålighet.

BlueParrott är det perfekta headsetet för dagens lagerarbetare.