chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Gjorda för smartare hantering av Jabras headset

Jabra samarbetar med ledande övervakningspartners för att göra hanteringen av dina Jabra-headset enklare och smartare.

Ladda ner

Vilka Jabra samarbetar med

Vi kan hjälpa dig

Hantera Jabras headset

Hantera Jabras headset på ett smartare sätt.

Få bättre headsetöversikt så att du kan hantera dina Jabra-headset direkt i övervakningssystemet för betydligt mindre krångel med slutpunktshantering.

Förenkla firmwareuppdateringen

Förenkla firmwareuppdateringen för Jabras headset.

Uppdatera enkelt dina Jabra-headset till den senaste firmwaren via det övervakningssystem du föredrar.

Dra ner på IT-supporten

Dra ner på IT-supporten till slutanvändare.

Förse slutanvändarna med de mest produktiva headsetinställningarna via det övervakningssystem du föredrar.

Våra partners

Alla våra officiella övervakningspartners erbjuder ett antal funktioner som hjälper dig att fjärrhantera dina headset med minimalt krångel.


Ladda ner för mer detaljerad information