chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Vad ger samarbetet mellan Jabra och AudioCodes?

Partnerskapet mellan Jabra och AudioCodes innebär att IT nu har tillgång till bättre enhetshantering. Varje USB-headset från Jabra med Skype for Business- och Teams-certifiering, inklusive trådlösa headset och högtalartelefoner, fungerar nu tillsammans med AudioCodes programvarulösning OVOC™.

Förmåner med att samarbeta med AudioCodes och Jabra

Övervakning

IT-avdelningar får en realtidsvy över servicetillgängligheten, där incidenter rangordnas utefter affärspåverkan för snabba lösningar

Analyser

IT-avdelningar får viktig serviceinformation baserat på tre KPI, med trender och utökad detaljnivå

Enhetshantering

IT-avdelningar använder stöd för flera leverantörer på en enda bildskärm för att konfigurera Jabras headset över flera sidor och kan även utnyttja en firmwareuppdateringsmekanism

Användarupplevelse

IT-avdelningar får handlingsbar vägledning att vidarebefordra till slutanvändare när de ringer angående röstproblem

Ladda ner programvaran

Om AudioCodes

AudioCodes är ett globalt företag som tillverkar och säljer avancerade Voice over IP och konvergerade VoIP- och datanätverksprodukter, applikationer och professionella tjänster till företag och tjänsteleverantörer. Med över 25 års expertis är AudioCodes idag verksamt i fler än 100 länder.