chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Virsae-logotyp

Jabra + Virsae

Förbättrad samtalskvalitet och produktivitet

Kontakta vårt säljteam
En kontaktcentermedarbetare bär ett Jabra Engage 50 II-headset.
Förbättra personalens välmående med Virsae
Jabra Engage 50 II-headset
Läs mer om Jabra- och Virsae-implementeringen
Två personer har ett möte
Kontakta vårt säljteam för att få mer information

Virsaes analysplattform XCaaS belyser enheter och beteenden som påverkar kundupplevelsen och personalens välmående. Jabra for Virsae använder mätvärden från headset för att ge en fullständig bild av personalens välmående under samtal hela dagen, liksom från anslutning och miljö såväl på kontaktcentret som vid arbete hemifrån. Handledare och chefer på kontaktcenter får unik insikt i enhetsanvändning, teknik och miljöfaktorer som kan påverka stress, oro och kundnöjdhetsbetyg. Allt presenteras på lättavlästa kontrollpaneler.

Jabra for Virsae hjälper företag att proaktivt stödja sin fjärrarbetande personal att upprätthålla hälsosamma vanor på arbetsplatsen. Lösningen använder också maskininlärning för att meddela chefer om medarbetare använder headset på fel sätt eller om volymnivåer överskrider de rekommenderade nivåerna. Medarbetarna behöver ägna det mesta av sin tid åt telefonen, och den här lösningen ger dem verktygen att behålla fokus och motverka stress, akustisk chock och risken för hörselskador.

Jabra-headset ger engagemang

Oavsett storleken på och utformningen av ditt kontaktcenter ger Engage-headset nästa generations ljudkvalitet med extra data och analys. De hjälper personalen att göra sitt bästa oavsett var den arbetar.

Kontakta vårt säljteam

Få den bästa lösningen för din organisation och era specifika behov. Våra experter kan ge rådgivning om produkter, kompatibilitet och UC-installationer.

Ansök om att få prova utan kostnad

Vi erbjuder gratistester till företag med 50+ anställda som byter ut sina nuvarande enheter eller har ett nytt projekt. Villkor gäller.

Behöver du teknisk support?

För produktsupport och garantirelaterade frågor finns våra supportsidor där du hittar bruksanvisningar, vanliga frågor, videor, kontaktuppgifter och annat.

Få hjälp nu
Ange giltigt e-postmeddelande

Ansök om att få prova utan kostnad

Vi erbjuder gratistester till företag med 50+ anställda som byter ut sina nuvarande enheter eller har ett nytt projekt. Villkor gäller.

Omedelbar hjälp med försäljning

Livechatt | 1-800-826-4656 | 8:00 AM - 5:00 PM (EST)

Behöver du teknisk support?

För produktsupport och garantirelaterade frågor finns våra supportsidor där du hittar bruksanvisningar, vanliga frågor, videor, kontaktuppgifter och annat.

Få hjälp nu