chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Vad ger samarbetet mellan Jabra och Code?

Det strategiska partnerskapet mellan Jabra och Code innebär att IT nu har tillgång till bättre enhetshantering i miljöer med MS Skype och Teams. Varje USB-headset från Jabra med Skype for Business- och Teams-certifiering, inklusive trådlösa headset och högtalartelefoner, fungerar nu tillsammans med Codes programvarulösning.

Ladda ner (.zip)

Kompatibla plattformar

Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams, Cisco Jabber, Amazon Connect & Amazon Chime.

  • Skype for BusinessSkype for Business
  • Microsoft TeamsMicrosoft Teams
  • Cisco JabberCisco Jabber
  • Amazon ConnectAmazon Connect
  • Amazon ChimeAmazon Chime

Förmåner med att samarbeta med Code och Jabra

Övervakning

IT-avdelningar får en realtidsvy över servicetillgängligheten, där incidenter rangordnas utefter affärspåverkan för snabba lösningar

Analyser

IT-avdelningar får viktig serviceinformation baserat på tre KPI, med trender och utökad detaljnivå

Enhetshantering

IT-avdelningar använder stöd för flera leverantörer på en enda bildskärm för att konfigurera Jabras headset över flera sidor och kan även utnyttja en firmwareuppdateringsmekanism

Användarupplevelse

IT-avdelningar får handlingsbar vägledning att vidarebefordra till slutanvändare när de ringer angående röstproblem

Ladda ner programvaran

Ladda ned (.zip)

Om Code

Code lanserades 2013 och stödjer nu alla större UC-plattformar på marknaden från Microsoft, Cisco, Avaya och flera andra. Code är globalt verksamma via ett nätverk av partners och har egna kontor i USA, Storbritannien, Norden, Rumänien och Sydafrika.