chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Vad vi får ut av denna integration

Genom att lägga till Jabras headsetstatistik till WebRTC, CallStats.ios lösning för samtalskvalitetshantering, kan IT-proffs och contact centers enkelt övervaka och felsöka problem med samtalskvalitet direkt från CallStats.io-gränssnittet.

Plattformar som stöds

Amazon Connect och Twilio Flex.

Amazon ConnectAmazon Connect
Amazon ChimeTwilio Flex

Fördelar med att arbeta med Jabra och CallStats

Jabras headsetvärden registreras i realtid under varje samtal. Supportteam får meddelanden från CallStats.io när Jabras värden överstiger de angivna tröskelvärdena för bakgrundsljud och osäkert utljud. 

  • Snabb identifiering och lösning av headsetkonfigurationsproblem
  • Upptäck bakgrundsljudsförhållanden som är skadliga för kundupplevelsen
  • Analyser aktiva högtalarvärden och överhörning mellan säljare/kund
  • Skydda personalens hörsel

Om CallStats

Callstats.io grundades 2014 och är baserat i Helsingfors, Finland. Deras SaaS-produkter hjälper programvaruutvecklare att snabbt installera, bygga och skala kommunikationsprogram genom att övervaka och hantera WebRTC-prestandan för varje slutpunkt i realtid.