chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Hej! Vi är Jabra.

Vi har under de senaste 150 åren utvecklat teknik som får livet att bli och låta bättre och bättre. Det spelar ingen roll om du driver ett miljonprojekt hemifrån köket. Eller springer 5 km i parken för första gången.
Pitchar en idé via video från Torshälla till Tokyo. Eller förlorar dig i din musik. Vi finns här. Vad du än håller på med.

Jabra. Technology for life’s new rhythm.

Design

Vi är idel öra

Ingenjörskonst

För allt livet för med sig

Syfte

Dansa till rytmen från din egen trumma

Spela filmen

Hållbarhet

Grönt är det nya gula

På Jabra tror vi på teknikens kraft för att göra världen till en bättre plats. Men tekniken har inte alltid varit hållbar i sig. Vilket är anledningen till att vi aktivt arbetar för en mer hållbar framtid. I allt från hur vi designar, skapar och distribuerar våra produkter till vår dagliga verksamhet och hanteringen av försörjningskedjan.

Se mer