chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Antiförfalskningsprogram

Jabra driver ett antiförfalskningsprogram mot tillverkare, importörer och distributörer av förfalskade Jabra-produkter.

Jabra upplever en hög nivå av aktivitet vad gäller förfalskning av Jabras produkter i många regioner och marknader och har därför etablerat ett antiförfalskningsprogram mot tillverkare, importörer och distributörer av förfalskade Jabra-produkter. De produkter som i första hand förfalskas är Jabras prisbelönta headsetmodeller, som Jabra Stone, Jabra BT3030, Jabra EasyGo och många andra.

Programmet är ett led i arbetet med att upprätthålla Jabras status som en ledande tillverkare och vårt rykte för att skapa och leverera högkvalitativa handsfree-produkter, samt att skydda konsumenterna mot förfalskade produkter som kan vara farliga. De förfalskade produkterna har oftast inte gått igenom officiella kvalifikationsprocesser, bryter mot varumärkesstandarder och är oftast av låg kvalitet vad gäller prestanda och konstruktion.  De har även potentiella säkerhetsproblem som kan skada konsumenten.  De förfalskade produkterna kan oftast inte erbjuda samma nivå av interoperabilitet och stöd som äkta Jabra-produkter, vilket resulterar i fler returnerade produkter och missnöjda kunder.

Illegal handel (tillverkning, distribution, försäljning, transport, import och export) med förfalskade varor och deras etiketter och förpackningar är ett brott i de flesta länder.  I många länder innebär en fällande dom för förfalskning betydande böter och fängelse.  Förfalskare kan åtalas, stämmas eller begäras på skadestånd.  Lagen i de flesta länder ger rätt att beslagta och förstöra förfalskade varor oavsett om brottsmålsdom erhålls eller om skadestånd tilldelas.

Jabras antiförfalskningsprogram innebär bland annat:

  • Identifikation av tillverkare, importörer och distributörer som förfalskar produkter.
  • Planering och genomförande av lämpliga rättsliga åtgärder mot tillverkare och distributörer av förfalskade produkter. Detta kan inkludera preliminära förelägganden och stämningar.
  • Planering och genomförande av räder mot tillverkare och distributörer av förfalskade produkter.
  • Arbeta tillsammans med tullmyndigheterna för att fånga upp och beslagta förfalskade produkter.

För att undvika risken att köpa en förfalskad Jabra-produkt ska du endast köpa Jabra-produkter från distributörer och återförsäljare som auktoriserats av Jabra. Om du köper produkter som bär Jabras märke på auktionssidor online till väldigt låga priser är risken mycket hög att du får förfalskade produkter.

Vi vill också samarbeta med er, våra kunder, för att identifiera försäljningen och distributionen av förfalskade produkter. På så sätt effektiviseras våra tvångsåtgärder samtidigt som kunderna blir nöjdare.

Jabra ber dig att rapportera produkter som du tror eller vet är förfalskningar till oss med hjälp av följande e-postadress: counterfeit@jabra.com11

Exempel på förfalskade produkter skall lämnas till din lokala Jabra-butik.

Vi uppskattar ert stöd i att stoppa förfalskare och deras aktiviteter för att begränsa skadan de kan utsätta våra gemensamma kunder och branschen för.