chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Praca z domu
Spotkania w dowolnym miejscu

Praca z domu

Pracując z domu, pozostawanie w kontakcie jest bardzo ważne. Teraz możesz pracować z domu wykorzystując jedne z najlepszych na świecie profesjonalnych zestawów słuchawkowych sprzyjających koncentracji i współpracy*, dzięki czemu zachowasz pełną efektywność działania.

Praca z domu. Zaprojektowana od nowa.

* Jabra.com/commercial-claims
Man using Jabra Engage 50 II from Home Office

Há um headset Jabra para cada pessoa

Se você está apenas começando e só precisa de dispositivos de áudio robustos e com som excelente ou se você está procurando por uma solução que dure mais tempo que potencializa dados e análises, nós temos uma linha completa de headsets para oferecer suporte a você e para que você tire o máximo de proveito do seu investimento em Genesys.

Book a free demo

Nasi specjaliści ds. sprzedaży są gotowi udzielić pomocy

Krótki opis

Wymagane