chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jakie są korzyści tej integracji?

Dodanie analityki zestawu słuchawkowego Jabra do narzędzia do zarządzania jakością rozmów CallStats.io WebRTC pozwala specjalistom IT i centrom kontaktowym na łatwe monitorowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących jakości rozmowy bezpośrednio w interfejsie CallStats.io.

Obsługiwane platformy

Amazon Connect i Twilio Flex.

Amazon ConnectAmazon Connect
Amazon ChimeTwilio Flex

Korzyści ze współpracy z Jabra i CallStats

Pomiary zestawu słuchawkowego Jabra są pobierane w czasie rzeczywistym w trakcie każdej rozmowy. Zespoły wsparcia otrzymują powiadomienia od CallStats.io, gdy pomiary Jabra przekroczą zdefiniowane wartości graniczne dotyczące odgłosów z otoczenia i niebezpiecznego wyjścia. 

  • Szybkie rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów z konfiguracją zestawu słuchawkowego
  • Wykrywanie odgłosów z otoczenia, które negatywnie wpływają na obsługę klienta
  • Analiza pomiarów aktywnego rozmówcy i przesłuchu przedstawiciela/klienta
  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa słuchu pracowników

Informacje o CallStats

Callstats.io SaaS, produkt utworzony w 2014 r. i z siedzibą w Helsinkach w Finlandii, pomaga programistom w szybkiej konfiguracji, tworzeniu i skalowaniu aplikacji do komunikacji za pomocą monitorowania wydajności WebRTC i zarządzania nią dla każdego punktu końcowego w czasie rzeczywistym.