chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Co oferuje integracja Jabra i Code?

Strategiczna współpraca pomiędzy Jabra i Code oznacza, że teraz dział IT ma dostęp do lepszego zarządzania urządzeniami w środowiskach MS Skype i Teams. Każdy zestaw słuchawkowy Jabra, w tym bezprzewodowe zestawy słuchawkowe i głośnomówiące z certyfikatem Skype for Business i Teams działają teraz z oprogramowaniem Code.

Pobierz (.zip)

Obsługiwane platformy

Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams, Cisco Jabber, Amazon Connect & Amazon Chime.

  • Skype for BusinessSkype for Business
  • Microsoft TeamsMicrosoft Teams
  • Cisco JabberCisco Jabber
  • Amazon ConnectAmazon Connect
  • Amazon ChimeAmazon Chime

Korzyści współpracy z Code i Jabra

Monitorowanie

Działy IT otrzymują dane w czasie rzeczywistym o dostępności usług wraz z incydentami uszeregowanymi na podstawie wpływu biznesowego na szybkie rozwiązywanie zgłoszeń

Analiza

Działy IT mogą zdobyć kluczowe informacje serwisowe na podstawie 3 KPI, z trendami i rozszerzonymi danymi

Zarządzanie urządzeniami

Działy IT korzystają z jednowarstwowego wsparcia dla wielu dostawców, aby skonfigurować zestawy słuchawkowe Jabra w wielu obiektach i mogą skorzystać z narzędzia aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Doświadczenie użytkownika

Działy IT mogą otrzymać praktyczne wskazówki, które mogą przekazać użytkownikom końcowym, którzy dzwonią w sprawie problemów z głosem

Pobierz oprogramowanie

Pobierz (.zip)

Informacje o Code

Firma Code została utworzona w 2013 roku i teraz obsługuje najważniejsze platformy UC na rynku, takie jak Microsoft, Cisco i Avaya i kilka innych. Code działa na arenie międzynarodowej za pośrednictwem sieci partnerów i ma własne biura w USA, Wielkiej Brytanii, krajach nordyckich, Rumunii i RPA.