chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Co oferuje integracja Jabra i Unify Square?

Strategiczna współpraca pomiędzy Jabra i Unify Square oznacza, że teraz dział IT ma dostęp do lepszego zarządzania urządzeniami w środowiskach MS Skype i Teams. Każdy zestaw słuchawkowy Jabra, w tym bezprzewodowe zestawy słuchawkowe i głośnomówiące z certyfikatem Skype for Business i Teams działają teraz z oprogramowaniem PowerSuite™ od Unify Square.

Pobierz (.zip)

Oszczędności kosztów UC i pojedynczy widok urządzeń

Zestawy słuchawkowe Jabra razem z Unify Square PowerSuite pomagają zapewnić większe oszczędności kosztów dla platform UC. PowerSuite zapewnia widoczność jednowarstwową dla kilku telefonów IP i teraz obejmuje także produkty Jabra – pierwszego na świecie sprzedawcę zestawów słuchawkowych, zapewniając jednolity widok użytkowników i obiektów oraz oferując ograniczenie kosztów oraz prostsze zarządzanie urządzeniami.

Narzędzia do zarządzania i praktyczne informacje

Zwiększ wartość inwestycji w urządzenia dzięki niezrównanym narzędziom do zarządzania. Rozwiązanie do zarządzania urządzeniami PowerSuite od Unify Square obsługuje teraz zestawy słuchawkowe Jabra. Dotyczy to tak ważnych funkcji jak rozwiązywanie problemów z urządzeniami, tworzenie raportów o inwentarzu urządzeń, ustawienia urządzenia i aktualizacje oprogramowania sprzętowego.

Korzyści współpracy z Unify Square i Jabra

Monitorowanie

Działy IT otrzymują dane w czasie rzeczywistym o dostępności usług wraz z incydentami uszeregowanymi na podstawie wpływu biznesowego na szybkie rozwiązywanie zgłoszeń.

Analiza

Działy IT mogą zdobyć kluczowe informacje serwisowe na podstawie 3 KPI, z trendami i rozszerzonymi danymi

Zarządzanie urządzeniami

Działy IT korzystają z jednowarstwowego wsparcia dla wielu dostawców, aby skonfigurować zestawy słuchawkowe Jabra w wielu obiektach i mogą skorzystać z narzędzia aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Doświadczenie użytkownika

Działy IT mogą otrzymać praktyczne wskazówki, które mogą przekazać użytkownikom końcowym, którzy dzwonią w sprawie problemów z głosem.

Pobierz oprogramowanie

Pobierz (.zip)

Informacje o Unify Square

Oprogramowanie, konsulting i usługi zarządzane w chmurze od Unify Square pomagają wykonać największe na świecie operacje wdrożenia Microsoft Skype for Business i Teams. Rozwiązania tej firmy oparte na innowacyjnej technologii zapewniają praktyczne informacje i pomagają przedsiębiorstwom przekształcić infrastrukturę Unified Communications (UC), zapewniając dostępność usług klasy korporacyjnej, zadowolenie użytkownika końcowego oparte na danych i dwucyfrowy wzrost ROI. Unify Square należy do międzynarodowych elitarnych partnerów Microsoft. Oprogramowanie i usługi tej firmy zapewniły większą wartość dla ponad 5 mln użytkowników Skype for Business/Teams w ponad 275 międzynarodowych firmach w ponad 50 krajach w większości głównych branżach.

Unify Square z siedzibą w USA posiada także biura w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, Indiach, Australii i na Litwie.