chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Wsparcie

Warunki gwarancji

Postaramy się rozwiązać Twój problem szybko i profesjonalnie. Aby znaleźć rozwiązanie większości problemów związanych z produktami, zapraszamy na naszą stronę wsparcia lub prosimy o kontakt z działem pomocy Jabra.

Jeśli nie będziemy mogli odpowiedzieć tutaj na Twoje zapytanie, a Twój produkt jest objęty gwarancją (patrz poniżej), postępuj zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w danym regionie lub skontaktuj się z lokalnym działem wsparcia Jabra, aby uzyskać instrukcje na temat zwrotu produktu. W celu zrealizowania gwarancji wymagane będzie przedstawienie rachunku lub innego dowodu zakupu.

Aby zapoznać się z warunkami gwarancji dla produktu, wybierz jedną z poniższych opcji: