chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Arbeta hemifrån

Arbeta hemifrån

med Jabra

För företag
För chefer
För personal
Extra tips och råd

Vi befinner oss i en helt ny tid där vi ser helt nya samhällsförändringar som påverkar oss alla. För många har den stora förändringen mot distansarbete inneburit stora förändringar både i arbetslivet och privatlivet.

Eftersom vi alltid trott på fördelarna med att kunna arbeta var som helst ifrån, har vi satt ihop den här guiden för att hjälpa chefer, anställda och företag som just har börjat med distansarbete att anpassa sig till och lyckas i denna miljö.

Använd de här praktiska tipsen och råden, hopsamlade av våra egna distansarbetare, för att hålla dig fokuserad, produktiv och hälsosam i ditt nya hemmakontor.

För företag

Så här skapar och implementerar du systemen för distansarbete

Distansarbete kan vara en krävande förändring för organisationer som inte är vana vid att medarbetare arbetar på distans. Här listar vi det du behöver tänka på för att framgångsrikt hantera virtuella organisationer.

Jabras enheter i kombination med samarbetsplattformar som Microsoft Teams och Zoom är en smidig lösning.

1.

Se till att det kommer från toppen. Distansarbete innebär stora förändringar och kräver träning och engagemang både av vd och ledningsgrupp. Se till att dina chefer får rätt coachning och att de lever som de lär.

2.

Ge dina team digitala och helt virtuella arbetsplatser. Välj ut program för produktivitet, möten och samarbete med dina IT‑team. Med en molnlösning på plats och ett noga övervakat nätverk, säkerställ att teamen kan nå delade filer och delad lagring liksom kommunikationsplattformar och verktyg för att hantera arbetsprocesserna.

3.

Arrangera dina teknikverktyg. Se till att dina anställda har professionella ljud‑ och videoenheter utöver mjukvaruplattformar och digitala plattformar så att de kan ansluta till sina kolleger. Se också till att de har all hårdvara som behövs för att kommunicera effektivt hemifrån.

4.

Uppmuntra en videobaserad kultur. Att sätta igång video i en hemmiljö kan kännas avskräckande och ofta vill ingen vara först ut. Video ökar tilliten och förbättrar kommunikation och skapar kortare mötestider, och med möjligheten att sudda bakgrunden eller göra skräddarsydda val kan de anställda styra om deras hundar, barn och väggkonst syns för övriga mötesdeltagare.

5.

Omvandla inneboende information till uttrycklig kunskap effektivt i dina virtuella teams. Informationen som är grunden för den dagliga driften är ofta outtalad eller antydd och inlärd i en kontorsmiljö. Skapa en guide för dessa outtalade sociala koder som gäller alla medarbetare.

  • Tillsammans med HR, formulera tydliga och resultatbaserade förväntningar på distansarbetarna.
  • Skapa tydliga beteendemässiga normer och förväntningar, som när det gäller aktiviteter och arbetstider, och använd dem som en måttstock som de anställda kan använda och jämföras emot.

Chefens guide

Hur du hanterar dina virtuella team

När du har företagets digitala arbetsplats och digitala system på plats, skapar du ett ramverk med tydlig kommunikation och de bästa metoderna för att hjälpa ditt team att hantera sin tid och dina förväntningar på dem.

1.

Lev alltid som du lär och arrangera möjligheter för feedback för att hitta områden för förbättringar. Du kan förändra beteenden, förstärka vanor och göra ditt team bekvämt i dessa oroliga tider.

2.

Ta emot individuella rapporter och ta reda på hur folk har det. Se till att du förstår deras individuella utmaningar under införandeprocessen och ta hänsyn till deras personliga situation när du hanterar prestation och utfall.

3.

Håll ett kortvideosamtal på 10 – 15 min i början av varje dag med alla distansarbetare. Om du styr ett stort team kan du ha ett 20 minuter långt standup‑möte med hela teamet. Det håller den dagliga kommunikationen i gång, markerar starten på varje ny arbetsdag och ingjuter en arbetsmentalitet.

4.

Ange kommunikativa beteenden inom dina team, för att skapa tillit och en känsla av jämlikhet samt för att motverka negativ gruppdynamik. Ditt företag har givit dig verktygen men du som chef måste etablera de bästa metoderna och användarnas förväntningar.

5.

Undvik att detaljstyra, och fokusera hellre på att övervaka och hantera resultat. Närvaro online är inte ett tecken på produktivitet och du måste kunna lita på att ditt team hanterar sin tid effektivt för att leverera målen du satt upp.

6.

Säkerställ att delade teamfiler och foldrar är tillgängliga för alla distansarbetare och att arbetsdokumenten alltid är uppdaterade. Delade länkar till molnbaserade filer säkerställer att alla arbetar på den senaste versionen.

7.

Dela din kalender och tillgänglighet så att människor känner till dina tider och när de kan nå dig och inte.

För personal

Sex vanor i det framgångsrika hemmakontoret

Att skapa ett hemmakontor kan vara en stor förändring, och du måste hitta någonstans där du är bekväm, säker och fri från distraktioner. Här är sex viktiga punkter för att arrangera din arbetsplats och arbeta produktivt hemifrån.

1.

Etablera en avsedd arbetsplats. Det måste inte vara ett separat rum, men definiera din arbetsplats och gör den så fri från distraktioner som möjligt, utan buller och röra. Försök att hitta en plats med dagsljus, bra ventilation och ergonomisk arbetsyta.

2.

Skapa vanor för att etablera din arbetsdag. Det är lätt att börja arbeta i pyjamas utan att ha ätit frukost, men genom att duscha och ta på dig kläder blir du mentalt förberedd på en arbetsdag samtidigt som du skapar hälsosamma rutiner.

3.

Arrangera din virtuella arbetsplats. Oavsett det gäller internetleverantörer, kommunikationsprogramvara eller professionella ljudlösningar som fungerar med Teams, Zoom eller andra plattformar för video och kommunikation, så är ett fungerande tekniskt ekosystem avgörande för att du ska kunna kommunicera och samarbeta.

4.

Fortsätt kommunicera. Utan fysisk närvaro och med ändrade dagliga vanor och rutiner är det ännu viktigare att hitta nya sätt att kommunicera med dina kollegor. Du kan ange en status eller använda Slack, Teams eller e‑post för att låta teammedlemmarna veta när du är tillgänglig och inte.

5.

Ha koll på din hälsa. Det kan lätt kännas som om det aldrig är rätt läge att ta en paus, och även om distansarbete kan hjälpa dig med balansen mellan arbete och privatliv, så kan det också göra de båda svåra att särskilja. Behåll strukturen under dina dagar och se till att planera in pauser.

6.

Sätt upp riktlinjer med din familj och ditt arbete. Etablera tydliga gränser gentemot arbetet för att se till att du inte alltid är tillgänglig och att du har en tydlig övergång från arbete till fritid.

Extra tips och råd

Hur du håller inkluderande virtuella videomöten

Över 67 procent av distansarbetarna avbryts under sina onlinemöten vilket kan bli svårt att hantera utan den personliga kontakt som finns i ett rum, ansikte mot ansikte. Här är fyra tips för att hålla framgångsrika och inkluderande möten på en virtuell samarbetsplattform:

1.

Sätt igång videon för att se till att du är närvarande och respektfull. Video mänskliggör virtuellt samarbete och skapar virtuella möten som är mera kommunikativa och flödande.

2.

Pausa ofta för frågor eller feedback. Låt andra göra sig hörda och försök att inte avbryta.

3.

Om du inte deltar i dialogen är det ofta bäst att stänga av ditt mikrofonljud för att undvika distraherande ljud från din omgivning.

4.

Övervaka möteschatten för att bemöta inlägg eller ställa frågor som dyker upp utan att avbryta andra som pratar.

Företagskultur: Tre sätt att förena virtuella team socialt

Distansarbetare tenderar att känna sig isolerade vilket kan framträda som ensamhet, och upplever också fler destruktiva effekter som brist på identifikation med en organisation vilket kan leda till brist på engagemang. Chefer och teamledare måste fundera på hur de kan samla sina team bortom uppgiftsrelaterat arbete, på sociala sätt.

Det är avgörande att göra saker som inte har med arbetet att göra för att samla dessa team. Här är tre saker du kan göra för att samla ditt team:

  • Virtuell happy hour eller fredagsöl
  • Virtuella pizzafester
  • Quizzar

Fyra skäl till att videomöten är mer produktiva än personliga möten

1.

Det blir inga avbrott när du flyttar dig mellan virtuella videomöten. Förutom flexibiliteten som de erbjuder när du arbetar på distans, kan personliga teamrapporter vara tidskrävande eftersom det är så lätt att få tag i folk i korridoren. Samtidigt som de ger livfulla och mindre formella möjligheter, tar de väldigt mycket tid.

2.

Virtuella möten innebär större produktivitet eftersom planerade möten med ett bestämt innehåll oftast är effektivare och ger större utdelning.

3.

Video snabbar också upp affärskommunikationen och ger personliga upplevelser vilket säkerställer att medlemmarna är närvarande, aktiva och uppmärksamma på vad som sker i rummet.

4.

Virtuella möten ger en bättre balans mellan privatliv och yrkesliv eftersom de gör dig medveten om hur långa mötena är och vad som är viktigt, vilket frigör tid för dig att vara mera närvarande och tillgänglig för kolleger eller familj.

Utvalda produkter