chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Support

Behöver du hjälp med att parkoppla din Jabra-produkt?

Använd sökfältet för att hitta en parkopplingsguide för produkten.
Obs! Bara produkter som stödjer Bluetooth visas.

filter_list Filter  ({{selectedFilters.length}})
Filtrera efter

Behöver du mer hjälp?

Besök supporten