chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Ordlista

Detta är Jabras och BlueParrotts gemensamma ordlista.
Den innehåller definitioner av några termer som används ofta i samband med Jabra och BlueParrott.
Sök efter en term genom att använda sökfältet eller indexet, som är i bokstavsordning.

acoustic safety | akustiskt skydd

De åtgärder som vidtas för att skydda hörseln från skadliga ljudnivåer.

Active Noise Cancellation (ANC) | Aktiv bullerdämpning

Reducerandet av oönskade lågfrekventa bakgrundsljud med hjälp av en elektronisk krets.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

En Bluetooth-profil som möjliggör den trådlösa överföringen av högkvalitativa ljudsignaler, som t.ex. musik mellan ett headset och en kompatibel Bluetooth-enhet.

ambient noise | bakgrundsljud

Ljud i bakgrunden.

around-the-neck | runt nacken

Avser en bärstil för ett headset som har nackbygel.

audio cable | ljudkabel

En kabel som ansluter bärbara enheter och leder ljudsignaler.

audio enhancer | ljudförstärkare

En enhet som ökar samtalskvaliteten i en bords- eller datortelefon.

audio jack | ljuduttag

En telefonkontakt som används för en ljudkabel.

audio streaming | ljudströmning

Ljud i realtid som musik, podcasts och GPS-riktningar.

Automatic Volume Control (AVC) | automatisk volymkontroll

Den automatiska justeringen av en ljudsignals volym, beroende på ljudnivån i bakgrunden.

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

Avser Bluetooth-profilen som ger ett headset förmågan att:
Spela musik
Pausa musik
Stoppa musik
Hoppa till nästa eller föregående låt

Base | Bas

Ett docknings- och laddningsställ för ett headset. Vissa baser fungerar även som en anslutningsstation för bordstelefoner, datortelefoner och smarttelefoner/surfplattor.

Behind-the-ear | Bakom örat

Avser ett headsets bärstil, där enheten hålls kvar på plats på grund av en design som når bakom örat.

Behind-the-head | Bakom huvudet

Avser ett headsets bärstil, där enheten bärs över ett av öronen, och sedan stöds av en huvudbåge runt bakhuvudet (snarare än över huvudet).

Bluetooth

En standard för den trådlösa sammanlänkningen över korta avstånd mellan mobiltelefoner, datorer och andra elektroniska enheter.

Bluetooth adapter | Bluetooth-adapter

En plug and play-enhet som ansluter till en USB-port på en dator och möjliggör en Bluetooth-anslutning mellan datorn och en Jabra-enhet.

Bluetooth profile | Bluetooth-profil

Avser sättet som Bluetooth-kompatibla enheter kommunicerar med varandra för att möjliggöra vissa funktioner och egenskaper.

bone conduction | benledning

Överföring av ljud till innerörat i huvudsak via skallens ben.

Boom arm | Mikrofonarm

En del av ett headset som bär upp en mikrofon och som går att flytta på.

busylight | BUSYLIGHT

En lampa som är inbyggd i ett headset och som aktiveras när du sitter i samtal (eller om du aktiverar den själv), för att låta andra veta att du är upptagen.

call analytics | samtalsanalyser

Mätningen, insamlingen och analysen av data från telefonsamtal för att övervaka samtalshantering.

call control unit | samtalskontrollenhet

En enhet som är separat från ett headset, och som gör det möjligt att kontrollera samtal.

call merging | gruppsamtal

Processen att lägga till ett inkommande samtal till ett befintligt samtal.

caller ID | nummerpresentation

En telefontjänst som identifierar numret på det inkommande samtalet.

camera controller | kamerakontroll

Ett verktyg i Jabra Direct och Jabra Sound+ som gör det möjligt att styra Jabra PanaCast 50 på distans från en dator, telefon eller surfplatta.

Certified for Skype for Business | Certifierad för Skype for Business

Avser en enhet som uppfyller Microsoft-standarden för användning med Skype for Business.

collaboration application | samarbetsprogram

Integrationen av samarbetes- och kommunikationstjänster som utbyts i ett företagsnätverk, till exempel webb- och videokonferenser, snabbmeddelanden, och närvaroinformation.

Commute Moment | ögonblicket Pendling

En ljudprofil i appen Jabra Sound+ som är utformad för att säkerställa att den anslutna enheten levererar ett ljud som är optimerat för användaren när denne pendlar.

compatibility guide | kompatibilitetsguide

En referensguide som fastställer vilka produkter som är kompatibla med andra produkter, tjänster och tillbehör.

conference call | konferenssamtal

Ett telefonsamtal där du kan prata med en eller flera personer samtidigt.

conference mode | konferensläge

En funktion för en trådlös DECT-baslösning från Jabra, där en till tre ytterligare baskompatibla headset kan anslutas till huvudbasen. De anslutna deltagarna kan lyssna på och prata med varandra under ett telefon- eller konferenssamtal.

connectivity | anslutbarhet

Förmågan att ansluta ett headset eller en bas till ytterligare enheter och system.

convertible

Avser den anpassningsbara bärstilen för ett Jabra-headset. Du kan till exempel bära headsetet fastsatt på en huvudbåge, nackbygel eller öronkrok.

corded | trådbundet

Avser en headsetstil som använder en kabel för att ansluta till en ljudkälla, som exempelvis en telefon eller för musik.

decibel (dB)

En enhet som används för att mäta ett ljuds intensitet eller styrkan på en elektrisk signal.

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

En högkvalitativ, trådlös radioteknik som används för att överföra signaler mellan ett headset och en bas.

DECT density | DECT-densitet

Koncentrationen av headset som använder DECT-teknik, som finns i ett område.

desk phone | bordstelefon

En stationär telefon som står på ett skrivbord eller ett bord.

dial tone switch | telefonomkopplare

En omkopplare på en headsetbas som används för att hitta en bordstelefons kopplingston och justera ljudets klarhet.

digital headset | digitalt headset

Ett headset som har processorchippet i headsetet istället för i kontrollenheten eller kabeln. Denna placering ger ett bättre ljud, ökad funktionalitet och en bättre användarupplevelse.

digital signal processing (DSP) | digital signalbehandlingsteknik

När en ljudenhet från Jabra behandlar signaler digitalt för att förbättra ljudet.

digital zoom | digital zoomning

En metod för att digitalt manipulera bildrutan på en video eller ett foto för att göra en viss del av bilden större eller mindre genom att zooma in eller ut.

duo

Avser ett headset som har två hörlurar. En monosignal överförs till båda hörlurarna.

earbud | öronsnäcka

En enhet bestående av en högtalare/ett par högtalare som man sätter i örat/öronen och som används för att lyssna på ljud som musik eller tal. Jabras öronsnäckor är utrustade med en mikrofon och kan även användas till telefonkommunikation. Se även: "earphones | hörlurar", "headphones | hörlurar", "headset".

EarGel

En mjuk headsetdel som är utformad för att kanalisera ljud direkt in i örat.

EarHook | öronkrok

En headsetdel som går över och bakom örat för att se till att headsetet sitter fast.

EarWing

En tillbehör till öronsnäckor som håller fast öronsnäckan i ytterörat för en säkrare passform.

electronic hook switch (EHS) | elektronisk svarsfunktion

En kabellösning som ansluter en trådlös headsetbas och en bordstelefon, vilket ger samtalskontroll direkt på headsetet.

equalizer

Inom ljudåtergivning är detta hårdvara eller programvara som låter en användare justera frekvenserna på inspelat ljud för att förbättra eller anpassa sin lyssningsupplevelse.

Federal Information Processing Standards (FIPS)

De standarder som fastställts av den amerikanska regeringen för användning i datorsystem som tillhandahålls av statliga entreprenörer. Vissa av Jabras DECT-produkter uppfyller FIPS.

Field of View (FoV) | synfält

Avser hur mycket av den observerbara världen som är synlig vid varje givet ögonblick. När det används i anknytning till video-/kamerateknik avser det hur mycket av den observerbara världen som är synlig på skärmen.

Find my car | Hitta min bil

En Jabra-funktion som använder geotaggning och som är en del av appen Jabra Assist.

Find my Jabra | Hitta mitt Jabra

En Jabra-funktion som använder geotagging och som är en del av apparna Jabra Assist och Jabra Connect.

full duplex

Avser tvåvägsöverföringen av ljud när man pratar i en högtalartelefon, vilket gör att alla kan prata och bli hörda samtidigt.

half duplex | halv duplex

Avser envägsöverföringen av ljud när man pratar i en högtalartelefon, vilket innebär att endast en person i ett samtal kan prata och bli hörd samtidigt.

handset | telefonlur

En bärbar trådlös telefon, eller den del av en bordstelefon som innehåller munstycket och hörluren.

HDMI

High-Definition Multimedia Interface - en metod för att överföra HD-ljud och HD-video till en kompatibel enhet, t.ex. en HD-TV eller HD-datorskärm.

HD Voice

Avser HD-röstkvaliteten för ljud. Samtalsteknik som leder röstdata i ett bredare frekvensband. Kallas även "bredbandsljud".

headband | huvudbåge

Delen av ett headset som går över huvudet (eller runt bakhuvudet) och bär upp hörlurarna.

headphone(s) | hörlur(ar)

En enhet bestående av en högtalare/ett par högtalare som man sätter på, runt, eller i örat/öronen och som används för att lyssna på ljud som musik eller tal. Jabras hörlurar är utrustade med en mikrofon och kan även användas till telefonkommunikation. Se även: "earbuds | öronsnäckor", "earphones | hörlurar", "headset".

headset

En enhet bestående av en högtalare/ett par högtalare som man sätter på, runt, eller i örat/öronen och som vanligtvis är utrustad med en mikrofonarm. Ett headset används särskilt till telefonkommunikation i företag, där fokus ligger på att reducera bakgrundsljudet som hörs från en användares omgivning. Se även: "earbuds | öronsnäckor", "earphones | hörlurar", "headphones | hörlurar".

headset port | headsetuttag

Uttaget på en bordstelefon där du ansluter ett headset.

hearing protection | hörselskydd

Avser teknikerna och standarderna som används i Jabras hörlurar och headset för att skydda användarnas hörsel och säkerhet.

HearThrough

En Jabra-funktion som låter dig höra ljudet i din närmaste omgivning genom öronkåporna eller öronsnäckorna samtidigt som du har på dig dem. Ljud i närheten fångas upp av mikrofonerna och överförs till högtalarna. HearThrough fungerar när du lyssnar på musik, sitter i samtal (beroende på produkt), och även när det inte finns något högtalarljud.

hot desking | hotdesking

Ett där flera arbetare använder en enda fysisk arbetsstation under olika tidsperioder.

huddle room | privat mötesrum

Ett litet mötesrum som normalt har plats för åtta personer och är utrustat med teknik som används vid telefonkonferenser och samarbeten.

in-car speakerphone | högtalartelefon till bilen

En bärbar enhet som används för att skicka och ta emot ljud i en bil.

In Private Moment | ögonblicket Privat

En ljudprofil i appen Jabra Sound+ som är utformad för att säkerställa att den anslutna enheten levererar ett ljud som är optimerat för användaren när denne befinner sig på en tyst plats.

In Public Moment | ögonblicket Offentligt

En ljudprofil i appen Jabra Sound+ som är utformad för att säkerställa att den anslutna enheten levererar ett ljud som är optimerat för användaren när denne befinner sig i en offentlig miljö.

Intelligent Zoom

En funktion i Jabra PanaCast som automatiskt zoomar och panorerar kameran för att få med alla personer som syns i rummet.

in-the-ear | i örat

Avser bärstilen för en öronsnäcka som du sätter in och bär i örat. Kallas även "in-ear".

IP (Ingress Protection) rating | IP-klassning

En standard som anger graden av skydd som en enhet ger mot intrång av fasta föremål, damm, oavsiktlig kontakt och vatten. IP56-klassningen har till exempel ett högt motstånd mot damm och vatten. Läs mer om IP-klassning här

Jabra Device Firmware Updater

En programvaruguide som guidar användare genom de steg som krävs för att uppdatera en Jabra-enhets firmware.

leather-feel | läderkänsla

Avser ett syntetiskt material som känns som läder. Till exempel öronkuddar med "läderkänsla" på ett headset.

LED indicator | LED-indikator

Lamporna på en enhet som anger statusen på specifika funktioner.

Listen-in | lyssningsläge

En Jabra-funktion som låter dig höra ljudet i omgivningen genom headsetet/öronsnäckorna samtidigt som du har på dig dem. Ljudet i omgivningen fångas upp av mikrofonerna och överförs till högtalarna. När du använder lyssningsläget stängs högtalarljud som samtal eller musik av, men det pausas inte.

microphone guidance | mikrofonhjälp

Feedback på skärmen i realtid under ett samtal som informerar headsetanvändaren om hur man ändrar mikrofonarmens placering för att få bästa möjliga ljud.

modular connector | modularkontakt

För en Jabra-lösning, ett gränssnitt som kopplar flera elektriska kopplingspunkter för att skapa en krets som används till en bordstelefon. Kallas även bland annat för plugg, telefonkabel, eller RJ-kontakt.

Moment | ögonblick

En uppsättning förinställda ljudinställningar i appen Jabra Sound+. Varje ögonblick (Moment) är utformat för en specifik situation. "Pendling" (Commute) är till exempel utformat för att ge den bästa ljudupplevelsen när du pendlar. Du kan justera inställningarna för varje ögonblick (Moment) för att optimera dem för varje situation ytterligare.

mono

Avser ett headset som har en hörlur.

mono mode | mono-läge

Möjligheten att använda den ena ur ett par äkta trådlösa öronsnäckor oberoende av den andra.

motion sensor | rörelsesensor

En inbyggd sensor som automatiskt upptäcker när en Jabra-enhet tas på eller av huvudet. Det möjliggör för enheten att utföra specifika åtgärder. Exempelvis pausa eller spela upp ljud, svara på eller stänga av ljudet på samtal, eller aktivera viloläge.

multi-camera | multikamera

Avser ett kamerasystem som använder flera kameror för att skapa en bild som är större än vad en enskild kamera klarar av att visa, till exempel 180°-vyn av rummet i panoramisk 4K som Jabra PanaCast klarar.

multi-connect | multianslutning

Avser möjligheten att para ihop en Jabra-enhet med upp till åtta olika Bluetooth-enheter och vara aktivt ansluten till två av dem samtidigt. Den tekniska termen för denna funktion är ”multipoint”.

Multi-function button | Multifunktionsknapp

Den del på Jabras headset/hörlurar/öronsnäckor som styr de grundläggande funktionerna.

Multipoint

Bluetooth-teknik som möjliggör ihopparning och anslutning mellan ett headset och två enheter samtidigt. Ljud överförs endast från en enhet i taget.

MultiSensor Voice

En Jabra-teknik som automatiskt eliminerar vindbrus i samtal. Den kombinerar fyra kraftfulla mikrofoner, en avancerad röstsvarssensor (Voice Pick Up, VPU) i varje öronsnäcka, benledningssensorer och unika algoritmer.

Multiuse | Multi användning

En Jabra-funktion som möjliggör anslutning mellan headset/hörlurar/öronsnäckor och flera telefonenheter.

MyControls

En funktion i appen Jabra Sound+ med vilken du kan ändra konfigurationen av standardknapparnas funktioner på en Jabra-enhet, så att knapparna utför andra åtgärder än vad som har ställts in på fabriken. Du kan ändra knapparnas konfiguration så att de styr medier, hanterar samtal och ljudlägen som du vill.

MyFit

En funktion i appen Jabra Sound+ som kontrollerar respektive öronsnäckas passform för att fastställa den bästa EarGel-storleken och placeringen av öronsnäckan. God passform är avgörande för att få en bra ljudupplevelse och aktiv bullerdämpning (ANC).

MySound

En funktion i appen Jabra Sound+ som utför ett ljudtest för att skapa en personlig ljudprofil. Din MySound-profil används därefter för att kalibrera din Jabra-enhet och optimera musiken du lyssnar på.

narrowband | smalbandsljud

Telekommunikation som leder röstinformation i ett smalt frekvensband, till skillnad från HD Voice (bredbandsljud).

Near Field Communication (NFC) | Närfältskommunikation

En uppsättning med kommunikationsprotokoll som gör det möjligt för två elektroniska enheter att upprätta kommunikation.

neckband | nackbygel

Delen av ett headset som går runt nacken och bär upp öronsnäckorna.

Noise at Work | Buller på arbetsplatsen

Den bullernivå som personer är utsatta för på jobbet. Avser också regionspecifika förordningar som styr dessa bullernivåer.

noise cancellation | bullerdämpning

Teknik som reducerar nivån på bakgrundsljudet du hör när du har på dig ett headset.

noise cancelling microphone | bullerdämpande mikrofon

En mikrofon som är utformad för att filtrera ut bakgrundsljudet från ljudet av en röst.

omni-directional microphone | rundupptagande mikrofon

En mikrofon som tar emot ljud från alla sidor och riktningar.

on-ear detection | upptäcker öronen

En funktion som automatiskt upptäcker när hörlurarna tas på eller av och utför vissa åtgärder som svar. Exempelvis pausa eller spela upp ljud, svara på eller stänga av ljudet på samtal, eller aktivera viloläge.

on-premises | på plats

En metod för att lagra data eller programvara så att de går att komma åt lokalt på datorerna som personerna eller organisationen använder istället för via en fjärranläggning såsom ett serverkluster eller ett moln.

on-the-ear | på örat

Avser en bärstil för ett headset där öronkåporna sitter på örat utan att omsluta det.

Over The Air (OTA) | fjärruppdatering

Avser det trådlösa överförandet och mottagandet av information och signaler. Används till exempel för att distribuera firmwareuppdateringar till mobila enheter.

over-the-ear | över örat

Avser en bärstil för ett headset där öronkåporna helt täcker och omsluter örat.

pairing | ihopparning

Processen att etablera en trådlös anslutning mellan två Bluetooth-aktiverade enheter.

pairing mode | ihopparningsläge

Avser tillståndet för en enhet som söker efter andra Bluetooth-enheter att para ihop sig med.

Panoramic-4K | panoramisk 4K

En skärmupplösning som motsvarar två 1080p-skärmar bredvid varandra som förenats via realtidsbaserad bildsammanfogning.

Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | panorering, lutning och zoomning (PTZ)

En kameras fysiska rörelser som gör att användaren kan kontrollera och placera kameran för att få en viss vy. Med panorering avses linsens horisontella rörelser. Med lutning avses linsens vertikala rörelser. Med zoomning avses justeringen av linsens brännvidd för att få ett motiv att framstå som att det är närmare eller längre bort.

Passive Noise Cancellation (PNC) | passiv bullerdämpning

Reduceringen av högfrekventa ljud i headsethögtalarna baserat på öronkåpornas fysiska design (storlek, diameter, form, material).

PeakStop

En Jabra-funktion som eliminerar potentiellt skadliga ljudtoppar i användarens öron.

pixel

Den minsta enskilda beståndsdelen av en digital bild.

Plug and Play

Avser enheter som fungerar när de används eller ansluts första gången. Inga ytterligare program eller konfigurationer behövs för full funktionalitet.

Power Nap

En funktion som sparar på batteritiden för en trådlös Jabra-enhet genom att sätta den i passningsläge när den inte har använts.

Public Switched Telephone Network (PSTN)

Världens totala kretskopplade telefonnätverk som drivs av nationella, regionala eller lokala telefonoperatörer, och tillhandahåller infrastruktur och tjänster för offentlig telekommunikation.

Push-To-Talk (PTT)

En telekommunikationsmetod som använder en headsetknapp för att växla mellan röstmottagning och röstöverföring. I standardläget (knappen ej nedtryckt) är mikrofonljudet avstängt. För att överföra sin röst trycker användaren på knappen.

quick disconnect (QD) cable | snabbkontakt/QD-kabel

En kabel som sömlöst ansluter ett trådbundet headset till en telefon, och som även har funktioner för att kontrollera headsetet.

real-time image stitching | realtidsbaserad bildsammanfogning

Avser processen att sömlöst sammanfoga videoflöden från flera kameror i realtid för att skapa en bild med ett totalt synfält på 180°, utan att störa videoflödet eller förvränga den slutliga bilden.

remote call control (RCC) | fjärrsamtalskontroll

Förmågan att kontrollera en enhet, som en telefon eller konferenshögtalare, med hjälp av ett headset.

remote handset lifter (RHL) | lurlyftare

En enhet som gör det möjligt att fjärrsamtalskontrollera en skrivbordstelefon från ett trådlöst headset genom att automatiskt lyfta upp skrivbordstelefonens telefonlur. Enheten ansluts till basen.

Room System

Ett system bestående av en kamera och en surfplatta som medge att deltagarna ansluter till virtuella möten i ett mötesrum utan att behöva ta med egna enheter.

SafeTone

Förbättrat ljudskydd för ett headset som garanterar en säker lyssningsvolym och uppfyller EU:s och USA:s säkerhetskrav för buller på arbetsplatsen.

SafeTone G616

Förbättrat hörselskydd för headsetanvändare som garanterar en säker lyssningsvolym och samtidigt uppfyller de australiska regelverken för telekommunikationsutrustning.

Safety Capacity | Säkerhetskapacitet

En funktion i Jabra PanaCast 50 som ger administratörer möjlighet att ange en säkerhetsgräns för antalet personer i ett mötesrum och få en varning om gränsen överskrids.

ShakeGrip

En beläggning gjord av en särskild sammansättning av flytande silikongummi som håller öronsnäckorna kvar i örat. Jabra ShakeGrip håller öronsnäckorna säkert på plats när du är aktiv.

sidetone | medlyssning

Ljudåterkoppling från ens egen röst, som en headsetanvändare hör när hen talar in i mikrofonen. Rösten fångas upp av mikrofonen och överförs till högtalaren. Du kan normalt justera medlyssningssnivån på en Jabra-enhet.

sleep mode | viloläge

Ett passningsläge som vissa trådlösa Jabra-enheter automatiskt går in i efter en periods inaktivitet för att spara på batteriet.

SmartSound

AI-teknik (Artificiell intelligens) använder mikrofonerna i hörlurarna för att "lyssna" på din närmaste omgivning och automatiskt ändra ljudinställningar baserat på dina förinställda preferenser eller standardprofilerna (ögonblick) i Jabra Sound+.

softphone | datortelefon

Programbaserad telefoni som låter en användare ringa över Internet med hjälp av en dator.

speakerphone | högtalartelefon

En kombination av högtalare och mikrofon som låter dig fjärrstyra samtal från en ansluten telefon.

standby time | passningstid

Tiden en trådlös ljudenhet från Jabra kan vara på utan att användas till samtal, särskilt i relation till batteriets kapacitet.

stereo

Avser ljud som kommer genom två eller fler högtalare så att det verkar omge lyssnaren och komma från mer än en källa.

surrounding audio | omgivningsljud

Bakgrundsljudet som kan höras i din närmaste omgivning.

talk time | taltid

Den tid en trådlös ljudenhet från Jabra kan användas till samtal, särskilt i relation till batteriets kapacitet.

target phone | huvudtelefon

Telefonen som används för att svara på inkommande samtal om flera telefoner är anslutna.

telecoil | telespole

Som hjälp för personer med hörapparat, är ett headset utrustat med en telespole som stödjer en kompatibel hörapparat, vilket förstärker ljudkvaliteten från telefonen.

true wireless | äkta trådlösa

Avser Bluetooth-öronsnäckor som inte har en kabel som ansluter dem till varandra eller till en ljudenhet.

Ultra-Noise-Cancelling (UNC) | extra bullerdämpande

Avser de bullerdämpande kvaliteter hos mikrofoner som är utformade specifikt för att användas i bullriga miljöer och kan förhindra överförandet av nästan allt bakgrundsljud.

Unified Communications (UC)

Integrationen av kommunikationstjänster som utbyts i ett företagsnätverk. Till exempel, webb- och videokonferenser, snabbmeddelanden och närvaroinformation.

US military standard | Amerikanska militärens standard

Den uppsättning standarder som angetts av USA:s försvarsdepartement för att säkerställa att produkter uppfyller vissa krav.

US OSHA

United States Occupational Safety and Health Administration (Förenta staternas myndighet för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen) Jabra SafeTone-funktionen uppfyller US OSHA-kraven (se "SafeTone").

video conferencing | videokonferens

En teknik som gör att två eller flera platser kan kommunicera via tvåvägsvideo och ljudöverföringar i realtid och samtidigt.

video conferencing application (VC) | videokonferensprogram

Ett sorts samarbetsprogram som kan användas för att kommunicera och samarbeta via video. Kallas även videokonferens.

video resolution | videoupplösning

Antalet pixlar, eller enskilda digitala beståndsdelar, som finns i en video och som avgör videons visuella kvalitet. Ju fler pixlar, desto högre pixeltäthet och desto högre videokvalitet/upplösning.

Virtual Director

En funktion i Jabra PanaCast 50 som använder avancerad spårning för att fokusera kameravyn på den som talar för ögonblicket.

voice assistant | röstassistent

Röstaktiverad programvara i en mobiltelefon eller annan enhet som kan förmedla information och utföra vissa typer av uppgifter åt användaren. Till exempel, Google Assistant™, Siri®, MS Cortana, Amazon Alexa.

voice control | röststyrning

Ett talat kommando en användare kan säga för att styra en headsetfunktion. Till exempel, "svara" för att svara på ett samtal. Dessutom möjligheten att aktivera talade kommandon till mobiltelefonsystem som Siri, Google Now eller Cortana.

voice guidance | RÖSTVÄGLEDNING

Röstmeddelanden från en Jabra-enhet som hjälper dig använda enheten.

Voice over IP phone (VoIP)

En teknik som använder Internet för telefon- eller videokonferenskommunikation.

wearing style | sätt att bära

Det sätt som en ljudenhet från Jabra kan bäras på. Exempel: ”runt halsen”, ”över örat”.

wide-angle | vidvinkel

Avser en vy som är bredare än normalt. Det kan avse en specifik kameralins som är konstruerad för att ta en bred bild, men kan också avse den resulterande videon eller bilden. Exempel: ”detta är en vidvinkelbild av produkten”.

wideband | bredbandsljud

Ljud med högkvalitativ röstkvalitet. Samtalsteknik som överför röstdata i ett bredare frekvensband. Det kallas oftast ”HD Voice”.

wind noise reduction | reducering av vindbrus

Mikrofonteknik som reducerar det bakgrundsljud som vinden skapar.

wireless | trådlös enhet

Avser en enhet utan kablar som använder trådlös teknik, t.ex. Bluetooth eller DECT, för att ansluta till en ljudkälla som en telefon eller musik.

wireless charging enabled | förberedd för trådlös laddning

Syftar på en enhets förmåga att laddas trådlöst. Enheten laddas genom att placeras på en laddningsplatta som är kopplad till en elkälla. Den laddas utan att enheten ansluts med en kabel.

wireless range | trådlös räckvidd

Det maximala avstånd som en enhet kan ansluta trådlöst. Exempel: den trådlösa räckvidden är 30 meter.

ZoomTalk

Jabra-teknik som identifierar en människoröst ur det omgivande ljudet.

Behöver du mer hjälp?

Besök supporten