chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
SUPPORT

{{selectedGroup.productName}}
SUPPORT

Färg:
Artikelnummer:
Modellnummer:
WHB005HS (headset), WHB005BS (base)
Köp nu Läs mer

finns i följande varianter Filtrera innehållet genom att välja produktvariant

Hej,
Hur kan jag hjälpa dig idag?
Inga resultat hittades

Adobe Flash är nedlagd. Vissa inslag i bruksanvisningen kanske inte fungerar korrekt.

Ladda ner programvara
Ladda ned Jabra Direct till datorn. Använd den för att uppdatera och anpassa {{group.productName}}.
Versionsinformation för {{group.productName}}

Vägledning om hur du uppdaterar [FamilyName] finns i Hur uppdaterar jag firmwaren på min Jabra-enhet via Jabra Direct.

Firmware

Programvara

Serienummer

Hitta din produkts serienummer innan du kontrollerar garantin

Produktregistrering och garanti