chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Support

Hørselsvern

Informasjon om våre standarder for vern av hørselen

Jabra-hørselvernstandarder


Jabra Peakstop™

Eliminerer plutselige, høye lyder.
Alle Jabra-forbrukerheadset og enterprise-headset leveres med PeakStop-teknologi.

Jabra Safetone™

Jabra-enterpriseprodukter med forbedret lydbeskyttelse som sikrer at trygge lyttenivåer og oppfyller europeiske og amerikanske sikkerhetskrav til støy på arbeidsplassen.

G616

Jabra-enterpriseprodukter med forbedret hørselvern som sikrer et trygt lyttenivå og oppfyller australske veiledninger for teleutstyr.

Jabra Safetone™ 2.0

For å sikre det høyeste nivået av hørselsikkerhet og velvære hos brukere av headsettet, har vi utviklet det neste fremskrittet innen SafeTone teknologi, kalt SafeTone 2.0, som tilbys i de nyeste Jabra-enterpriseløsningene*.

*Avhengig av løsning, er alle eller valgte SafeTone 2.0 funksjoner inkludert.

Leser mer om Jabra Hørselsvern standarder

Last ned

Jabra produktoversikt*Gjelder kun hodesett oppdatert med den siste tilgjengelige programvaren.

Trenger du mer hjelp?

Besøk Support