chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra + CoreDial

Zaprojektowane z myślą o wydajnej współpracy oraz doskonałej obsłudze klienta

Skontaktuj się z działem sprzedaży
Pokonaj bariery stojące na drodze adopcji rozwiązań UC, zapewnij zadowolenie klientów oraz podejmowanie inteligentniejszych decyzji dzięki połączeniu rozwiązań Jabra + CoreDial
Dowiedz się więcej na temat rekomendowanych produktów marki Jabra
Skontaktuj się z działem sprzedaży i pozyskaj najlepsze rozwiązanie dla swojej organizacji

Zestawy słuchawkowe z serii Jabra Evolve oraz Engage zostały przetestowane przez CoreDial pod kątem czystości dźwięku i wygody użytkowania w przypadku ich użycia z platformą CoreNexa firmy CoreDial, opracowaną z myślą o standardzie UCaaS i zastosowaniach w centrach kontaktowych.

Rekomendowane produkty