chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra PanaCast: Zatwierdzone przewody, przedłużacze, koncentratory USB

Istnieje kilka możliwości okablowania i przedłużenia przewodu łączącego urządzenie Jabra PanaCast z urządzeniem głównym lub stacją dokującą. Poniżej znajduje się lista obecnie zatwierdzonych przewodów, przedłużaczy i koncentratorów USB do użytku z urządzeniem Jabra PanaCast.

Wybierz model

results
Loading animation