chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Appen Jabra CC Agent

Appen Jabra CC Agent förbättrar arbetseffektiviteten för säljarna på callcenters med Cisco Finesse genom att göra det möjligt att kontrollera ofta använda samtalsfunktioner via kontrollboxen på säljarnas Jabra-headset på Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400II och Jabra Link 260/265.

  • Ladda ner appen Jabra CC Agent och installera den på datortelefonen Cisco Finesse server som används i callcentret.
  • Programpaketet innehåller en installationsguide, som ska användas för att installera och konfigurera funktionerna för knapparna på kontrollboxen på Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400II och Jabra Link 260/265.
  • Se databladet till appen Jabra CC Agent för ytterligare information och kompatibilitet (version på Cisco Finesse-servern, operativsystem, webbläsarversioner)

Appen Jabra CC Agent är en liten app som, när den installeras på datortelefonen Cisco Finesse callcenterserver, gör att alla säljare som använder Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400II och/eller Jabra Link 260/265 kan kontrollera dessa tre funktioner på datortelefonen Finesse direkt från kontrollboxarna på deras Jabra-headset:

  • Ändra redostatus
  • Spela in samtal
  • Logga ut

Två funktioner kan vara tillgängliga samtidigt, och väljs av Cisco Finesse serveradministratör, när du installerar appen Jabra CC Agent.

CC Agent-appen lämnar knappt några spår på callcentersäljarens arbetsstation. Och säljaren kan se redostatus i Finesse webbläsare, när den växlas från Jabra-headsetets kontrollbox.

Produktsupport

Supportinnehåll, inklusive bruksanvisningar, FAQ:s, instruktionsfilmer, med mera.