chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Garanti- och serviceinformation

Konsumentprodukter

Två (2) eller fem (5) års begränsad garanti

GN Audio (”GN”) garanterar slutanvändaren som köper produkten från en auktoriserad återförsäljare att denna produkt är fri från defekter i material och utförande (med förbehåll för de villkor som anges nedan) (”Garantin”) under en begränsad period enligt följande:

 • Konsumentprodukter: två (2) år från det datum då produkten köps
 • Jabra Steel: fem (5) år från det datum då produkten köps

Den begränsade garantin i två år gäller även ersättningsöronsnäckor, laddningsfodral och trådlös laddningsplatta för Jabra Elite.

 

Tre års begränsad garanti mot svett

Gäller för: Jabra Elite Sport, Jabra Sport Coach, Jabra Sport Pace, Jabra Sport Pulse och New Balance PaceIQ

Parallellt med den begränsade garantin i två (2) år gäller en begränsad garanti i tre (3) år från inköpstillfället för de ovan angivna produkterna mot produktfel som är en direkt följd av effekterna av svett (med förbehåll för de villkor som anges nedan) (”Begränsad garanti”), om produkten är registrerad hos Jabra via den kostnadsfria appen Jabra Sport Life eller mot inköpsbevis från en auktoriserad återförsäljare av New Balance PaceIQ.

GN:s begränsade garanti i två (2) år och begränsade garanti i tre (3) år gäller från inköpsdatumet (”Garantiperioden”), mot inköpsbevis från en auktoriserad återförsäljare eller återförsäljare av New Balance PaceIQ. Den begränsade garantin i tre (3) år kräver också att produkten är registrerad hos Jabra via den kostnadsfria appen Jabra Sport Life (New Balance PaceIQ kräver endast ett inköpsbevis).

Den begränsade garantin gäller även ersättningsöronsnäckor.

 

Garantivillkor

Under garantiperioden kommer GN att reparera eller byta ut (efter GN:s eget gottfinnande) produkten eller eventuella defekta delar (”Garantiservice”). Om reparation eller byte inte är affärsmässigt görligt eller inte kan göras inom rimlig tid, kan GN välja att återbetala inköpspriset som du betalade för produkten i fråga. Om GN inte meddelar annat ska den defekta produkten återlämnas till och tas emot av GN:s lager innan en ersättningsprodukt skickas.

Som följd av GN:s strävan mot minskad mängd miljöavfall kan produkten bestå av reparerad utrustning som innehåller begagnade komponenter, av vilka en del kan ha omarbetats. De begagnade komponenterna uppfyller GN:s höga kvalitetskrav samt GN:s krav på produktprestanda och driftsäkerhet. Utbytta delar eller komponenter blir GN:s egendom.

 

Så här får du Garantiservice

För att få garantiservice ska du kontakta den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten av eller gå till våra supportsidor för att få mer information om garantiservice. Produkten ska returneras till den auktoriserade återförsäljaren i originalförpackningen, om möjligt, eller i en förpackning som ger samma grad av skydd.

Följande information måste lämnas för att få garantiservice:

 1. Den defekta produkten
 2. Ett inköpsbevis som tydligt anger återförsäljarens namn och adress, inköpsdatum och typen av produkt, samt
 3. Orsaken till returen.

 

Begränsning av garantin

Garantin gäller endast produkter som köpts för användning, inte för kommersiell vidareförsäljning. Den gäller inte för köp där lådan har öppnats, som säljs "i befintligt skick" och utan någon garanti.

Undantagna från garantin är livstidsbegränsade förbrukningskomponenter och tillbehör som utsätts för normalt användningsslitage, om de inte är defekta eller skadade när produkten köps. Detta inkluderar bland annat:

 • Grundläggande USB-kablar
 • Öronkuddar
 • Öronproppar
 • Silikonhölje till hörlurar
 • Öronkrokar
 • Skumpluggar
 • Modulärkontakter
 • Fodral/väskor
 • Adaptrar
 • Mikrofonvindskydd
 • Dekorativa detaljer
 • Löstagbara batterier

Förbrukningskomponenter och tillbehör som uppvisar fel inom 14 dagar från inköpstillfället anses ha varit defekta eller bristfälliga vid inköpet.

Garantin är ogiltig om den fabriksgjorda tryckningen av serienummer, datumkod eller produktmärkning har ändrats eller avlägsnats från produkten.

Garantin täcker inte fel eller skador som beror på: (a) felaktig förvaring, felaktig användning eller missbruk, olyckshändelse eller försummelse, såsom fysiska skador (sprickor, repor m.m.) på ytan av produkten till följd av felaktig användning; (b) kontakt med vätska, vatten, regn, extrem fuktighet eller kraftig svettning, sand, smuts eller liknande, extrem värme eller mat, om detta inte täcks av den begränsade garantin; (c) användning av produkten eller dess tillbehör i kommersiella syften eller utsättande av produkten eller dess tillbehör för onormal användning eller onormala förhållanden; eller (d) andra handlingar som inte är GN:s fel, t.ex. förlust av headset/hörlurar eller öronsnäckor.

Garantin täcker inte skador som beror på felaktig användning, installation eller felaktigt underhåll, eller försök till reparation av någon annan än GN eller en återförsäljare som är auktoriserad av GN att utföra GN:s garantiarbeten. Alla obehöriga reparationer upphäver garantin. Garantin täcker inte fel eller skador som uppstår genom användning av produkter, tillbehör eller annan kringutrustning som inte är GN-märkta eller certifierade av GN.

Garantin gäller inte produkter som inte har laddats på sex (6) månader. Om batteriet i en produkt inte har laddats på sex (6) månader, kan produkten inte fungera eller återfå sin fulla potential och prestanda på lång sikt. GN erbjuder ingen garanti för sådan prestanda.

Garantin gäller inte produkter som har förlorats och inte kan hittas med funktionen Hitta Min Jabra (Find My Jabra) i den kostnadsfria appen Jabra Sound+/Jabra Assist eller funktionen Hitta Mina Hörlurar (Find My Headphones) i den kostnadsfria appen Jabra Sport Life.

REPARATIONER ELLER BYTEN ENLIGT DENNA GARANTI ÄR KÖPARENS ENDA RÄTTSMEDEL. GN ÄR INTE ERSÄTTNINGSSKYLDIGT FÖR INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR VID BROTT MOT NÅGRA UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR DENNA PRODUKT. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, ÄR GARANTIN EXKLUSIV OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT PRAKTISKT SYFTE.

Obs!

Garantin ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, som kan variera från plats till plats. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av indirekta skador, följdskador eller underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter enligt tillämpliga nationella eller lokala lagar.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa märken av GN sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.