chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra + Mitel

Utvecklade för samarbete och bästa tänkbara kundservice

Kontakta vårt säljteam
Få smidigare anpassning till UC, öka kundnöjdheten och ta smartare beslut med Jabra + Mitel
Läs mer om de rekommenderade Jabra-produkterna
Kontakta vårt säljteam för att få den bästa lösningen för din organisation

Lösningar från Jabra och Mitel för kommunikation, samarbete och kontaktcenter

Mitels lösningar för kommunikation, samarbete och kontaktcenter samverkar med Jabras enheter för att vidareutveckla rollen kommunikation spelar i den dagliga verksamheten.

Jabra är Application Partner till Mitel och har ett nära samarbete med dem sedan länge

Produkter som testats och godkänts för Mitel-bordstelefoner

Produkter som testats och godkänts för Mitel-datortelefoner

Kontakta vårt säljteam

Få den bästa lösningen för din organisation och era specifika behov. Våra experter kan ge rådgivning om produkter, kompatibilitet och UC-installationer.

Ansök om att få prova utan kostnad

Vi erbjuder gratistester till företag med 50+ anställda som byter ut sina nuvarande enheter eller har ett nytt projekt. Villkor gäller.

Behöver du teknisk support?

För produktsupport och garantirelaterade frågor finns våra supportsidor där du hittar bruksanvisningar, vanliga frågor, videor, kontaktuppgifter och annat.

Få hjälp nu
Ange giltigt e-postmeddelande

Ansök om att få prova utan kostnad

Vi erbjuder gratistester till företag med 50+ anställda som byter ut sina nuvarande enheter eller har ett nytt projekt. Villkor gäller.

Omedelbar hjälp med försäljning

Livechatt | 1-800-826-4656 | 8:00 AM - 5:00 PM (EST)

Behöver du teknisk support?

För produktsupport och garantirelaterade frågor finns våra supportsidor där du hittar bruksanvisningar, vanliga frågor, videor, kontaktuppgifter och annat.

Få hjälp nu