chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Med ett kompatibel headset eller hkonferensenhet*, kan du dra nytta av:

 • Mycket liten och högpresterande Bluetooth-adapter för Microsoft Lync
 • Bluetooth Klass 1-räckvidd (upp till 100 meter vid anslutning till en annan Klass 1-enhet)
 • Bluetooth Klass 2-räckvidd (upp till 10 meter vid anslutning till en annan Klass 2-enhet)
 • Bluetooth-version 3.0. Bluetooth-profiler HFP1.6, DIP 1.3, A2DP 1.2
 • USB 2.0 PC-anslutning
 • Kompatibilitet med Microsoft Lync, samt funktionalitet och samtalshantering med PC/datortelefon är endast garanterat med Jabra Supreme, Jabra Motion och SPEAK 510 (med senaste programvaran)

*Helt kompatibla produkter

 • Jabra Supreme (alla varianter)
 • Jabra SPEAK 510
 • Jabra Stealth (alla varianter)
 • Jabra Motion (alla varianter)
 • Jabra Evolve 65

Produktsupport

Supportinnehåll, inklusive bruksanvisningar, FAQ:s, instruktionsfilmer, med mera.