chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Support

Hörselskydd

Information om våra normer för hörselskydd

Jabras normer för hörselskydd


Jabra PeakStop™

Eliminerar potentiellt skadliga ljudtoppar.
Alla Jabra-headset för konsumenter och företag har PeakStop-teknik.

Jabra SafeTone™

Jabras företagsprodukter med förbättrat ljudskydd som säkerställer en säker lyssningsvolym och uppfyller EU:s och USA:s säkerhetskrav gällande höga ljudnivåer på arbetsplatsen.

G616

Jabras företagsprodukter med förbättrat ljudskydd som säkerställer en säker lyssningsvolym och uppfyller australiska regelverk för telekommunikationsutrustning.

Jabra Safetone™ 2.0

För att garantera den högsta nivån av hörselsäkerhet och välbefinnande hos headsetanvändarna har vi utvecklat nästa framsteg inom SafeTone-tekniken, kallat SafeTone 2.0, som vi erbjuder i de senaste företagslösningarna från Jabra*.

*Beroende på lösning kommer alla eller vissa SafeTone 2.0-funktioner att ingå.

Läs mer om de normer Jabra har för hörselskydd

Ladda ner

Jabras företagsprodukter*Gäller endast headset som uppdaterats med den senaste tillgängliga firmwaren.

Behöver du mer hjälp?

Besök supporten