chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Wsparcie

Ochrona słuchu

Informacje o naszych normach dotyczących ochrony słuchu

PeakStop, SafeTone i IntelliTone


Funkcja Jabra PeakStop™

Usuwa potencjalnie szkodliwe częstotliwości dźwięku.
Wszystkie słuchawki dla użytkowników prywatnych i zestawy słuchawkowe dla firm oferują technologię PeakStop.

Funkcja Jabra Safetone™

Produkty Jabra dla firm ze wzmocnioną ochroną słuchu, która gwarantuje bezpieczny poziom odsłuchu i spełnia wymogi bezpieczeństwa w UE i USA („Hałas w miejscu pracy”).

G616

Produkty Jabra dla firm ze wzmocnioną ochroną dźwięku, która gwarantuje bezpieczny poziom odsłuchu i spełnia wytyczne dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego.

Funkcja Jabra Safetone™ 2.0

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa słuchu i komfort użytkowników zestawu słuchawkowego, opracowaliśmy kolejną wersję technologii SafeTone o nazwie SafeTone 2.0, która jest oferowana w najnowszych produktach Jabra dla firm*.

*W zależności od rozwiązania, zawarte są wszystkie lub wybrane funkcje SafeTone 2.0.

Przeczytaj więcej o standardach ochrony słuchu Jabra

Pobierz

Produkty Jabra dla firm*Dotyczy wyłącznie zestawów słuchawkowych zaktualizowanych najnowszym dostępnym oprogramowaniem firmowym.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Wejdź na stronę wsparcia