chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

 

 

 

 

 

 

Några avbrott kan vara okej, men ett högt antal avbrott kan ha en negativ inverkan.

Det finns många typer av avbrott i mänskliga konversationer. Några avbrott kan vara hjälpsamma, till exempel bekräftelse att du lyssnar och förstår den andra talaren eller för att hjälpa dem att avsluta en mening som de har problem med.

Men när avbrott händer för ofta (varje minut) och är långa, så kan personen på andra änden av luren känna att de inte blir lyssnade på eller förstådda. Det kan ha en negativ inverkan på samtalsupplevelsen och förlänga samtalet.

Forskning visar att vi börjar lägga märke till nivån av avbrott när de sker oftare än en gång per 45 sekunder, men det kan variera beroende på yrkessammanhang och kulturellt sammanhang. Om du anser att du inte håller med om detta så kan du lätt justera det i dina appinställningar.

Vad du kan göra

Om du får en avisering om omåttliga avbrott så bör du tänka på att låta den du samtalar med avsluta sin mening. Det kommer hjälpa dig att vara en bra aktiv lyssnare och kan förbättra upplevelsen för den du talar med.

 

 

 

Långa pauser under ett samtal kan vara stelt och leda till sämre samtalsupplevelse och längre samtal.

Konversationer är oftast väldigt dramatiska och går fram och tillbaka mellan talarna. Det finns oftast små pauser i konversationen men de varar normalt sätt under en sekund. När pauserna varar längre än en sekund kan det kännas obekvämt och när de varar över 4 sekunder så kan det helt enkelt bli stelt. Därför ger Engage+ påminnelser om när en paus har varat längre än 4 sekunder.

Vad du kan göra

När en sådan påminnelse kommer upp bör du fundera på att bryta tystnaden om möjligt. Om du är upptagen, till exempel, med att kolla upp information så kan du berätta för den andra personen att en liten paus kommer att ske och att du återkommer snart.

 

 

 

 

 

 

Mikrofonens position är väldigt viktig för ljudkvalitet. Om mikrofonen inte är placerad rakt framför munnen så kan ditt ljud låta förvrängt eller så hör kunden dig inte alls. Det är särskilt relevant om du är i en omgivning med mycket bakgrundsljud. Med en inkorrekt position på mikrofonen så kan det hända att headsetet inte separerar din röst från omgivningsljudet på ett optimalt sätt.

Engage headsets är designade för att vara väldigt beständiga i situationer när mikrofonen är felplacerad. Men det kan ändå vara till hjälp att korrigera den.

Vad du kan göra

Om du får en avisering om att din mikrofon är felplacerad, försäkra att mikrofonen flyttas rakt framför din mun. Det kommer att hjälpa ljudkvaliteten – särskilt när det är högt bakgrundsljud.

 

 

 

Bakgrundsljud kan påverka samtalskvalitet, ge sämre samtalsupplevelse och leda till upp till 27 % längre samtal1

Bakgrundsljud kan vara destruktivt för samtalskvalitet och koncentration/välmående. Studier visar att dålig ljudkvalitet har en negativ inverkan på samtalsupplevelse och kan leda till att samtal varar 27 % längre.2

Engage headsets är världsbäst på att dämpa det ljudet, så pass att det är ohörbart för den du talar med. Därför kan du vara säker på att du kommer få bra ljudkvalitet i de flesta situationer med bakgrundsljud. Så länge bakgrundsljudet ligger under 55dBs är det osannolikt att samtalskvaliteten försämras.

Engage+ avisering när bakgrundsljud upptäcks, men du kan vara lugn i att headsetet kommer att ta hand om det.

När bakgrundsljudet är väldigt högt kan det påverka kvaliteten på din röst och till och med läcka igenom till andra änden av luren. Vi har märkt att problem med ljudkvalitet börjar när bullret överskrider 65dBs.

Vad du kan göra

Om du märker att bakgrundsljud är ett problem så har du några alternativ för att förbättra situationen. För en snabb fix kan du försäkra att mikrofonen är placerad mitt framför din mun – detta kommer göra din röst tydligare och minska den inverkan som bakgrundsljud har.

Den perfekta lösningen är att utvärdera din arbetsplats – finns det möjligheter att minska bakgrundsljud? Till exempel genom att be folk att prata lägre. Om det inte är möjligt att tysta din omgivning kan du överväga att arbeta från en annan plats.

1 Dålig ljudkvalitet i kontaktcentret: Det kan förstöra mer än du tror - Telecom-återförsäljare

2 Dålig ljudkvalitet i kontaktcentret: Det kan förstöra mer än du tror - Telecom-återförsäljare